Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • Deset postulata koje treba da sadrži softver za unos i obradu podataka da bi popis bio fer, pošten i svim prihvatljiv!

"Traženi postulati predstavljaju standardne zaštite i verifikacije podataka i nijesu noviteti"

Deset postulata koje treba da sadrži softver za unos i obradu podataka da bi popis bio fer, pošten i svim prihvatljiv!

Ovi postulati implementirani kroz softver obezbijediće i sve programske prerogative za ispunjenje uslova iz Zakona o popisu i dogovora iz sporazuma vlasti i opozicije u vezi organizacije i sprovođenja popis

Deset postulata koje treba da sadrži softver za unos i obradu podataka da bi popis bio fer, pošten i svim prihvatljiv! Foto: PR Centar
Predrag Boljević
Predrag BoljevićAutor
Portal AnalitikaIzvor

Softver mora da sadrži programska rješenja kojima se obezbjeđuje da se:

1. Unos podatka vrši na paritetnoj osnovi od strane dva lica, pod dvije nezavisne šifre. Dok jedno lice vrši unos podataka za hiljadu lica pod svojom šifrom, drugo lice prati i nadzire. Nakon hiljadu unosa mijenjaju uloge i šifre unosa.

2. Svakom unosu podataka o popisanim licu kad se završi pridružuju se sistemski podaci 

  • ko (koja šifra)
  • kad (dan, sata i minut unosa)
  • i na kojoj lokaciji (ime grada i adresa lokacije) je izvršen unos podataka o tom licu

3. Svako veče nakon završetka unosa za taj dan baza se automatski zaključava sa višestrukom (moguće četvorostrukom) šifrom čiji jedan dio zna jedan, drugi dio drugi unosilac, treći dio zna kontrolor MONSTATA i četvrti kontrolor opozicije koji nadziru proces unosa. Ova šifra se unosi svako jutro kad otpočinje unos podataka.

4. Podaci o nacionalnosti, vjeri, jeziku maternjem i onom koji se uobičajeno govori unose se u elektronsku bazu podataka popisanih lica prije nego se izvrši unošenje imena i prezimena i da se JMBG unosi kao posljednji podatak.

5. Softverom prilikom samog unosa podataka provjerava se ispravnost JMBG po

  • Broju cifara i
  • Kontrolnoj cifri (posljednja 13. cifra koja je algoritmom vezana za prethodnih 12 cifara) 

6. Prilikom unosa podataka, ako softver konstatuje neispravnost JMBG, isti se izmijenjen može pokušat unijeti još jednom, nakon čega zapis o tom licu biva unesen u posebnu bazu (G baza), radi naknadne kontrole i mogućeg izlaska na teren i terenske provjere, a taj popisni list (P.1) stavlja se na stranu radi dalje provjere od strane paritetne komisije.

7. Kada se završi unos podataka i kreira finalna elektronska baza nastala od podatka prikupljenih sa cijele teritorije Crne Gore ista se provjerava i shodno tome uspostavlja 5 radnih baza nad kojima će se izvršiti kontrola i tražene analize:

a) Nakon provjere na postojanje višestrukih unosa JMBG, ako ih ima, podaci o tim licima se izdvajaju u posebnu elektronsku bazu radi dalje provjere (Baza A).

(Državljanima se smatraju samo lica o kojim postoje podaci u bazi državljana koju je dostavio MUP bez obzira na izjašnjenje tih lica)

b) Nakon uparivanja podataka sa bazom državljana dobijenom od strane MUP-a koji je vodi, a koja sadrži podatke o državljanima Crne Gore na datum referentnog momenta, podaci o popisanim državljanima u kojim su se izjasnili o nacionalnosti, vjeri i jeziku maternjem i onom koji se uobičajno govori izdvajaju se u posebnu bazu (Baza B).

c) Državljani koji se nijesu izjasnili o nacionalnosti, vjeri i jeziku maternjem i onom koji se uobičajno govori izdvajaju se u posebnu bazu (Baza C).

(Strancima se smatraju lica o kojima ne postoje podaci u bazi državljana koju je dostavio MUP bez obzira na izjašnjenje tih lica)

d) Podaci o državljanstvu, nacionalnosti, vjeri i jeziku maternjem i onom koji se uobičajno govori za strance se izdvajaju u posebnu bazu (Baza D). 

e) Stranci koji se nijesu izjasnili o državljanstvu, nacionalnosti, vjeri i jeziku maternjem i onom koji se uobičajno govori izdvajaju se u posebnu bazu (Baza E).

8. Svaki ostvaren pristup nekoj od uspostavljenih elektronskih baza (A, B, C, D i E baza) će biti zabelježen, sa trajno sačuvanim podacima o tome ko je pristupao, kad je pristupao, što je tražio i što je izuzimao ili mijenjao i kakvo je bilo prethodno stanje.

9. Nakon što se izvrši anonimiziranje podatka, odstranjivanjem JMBG i uspostavljanje rednog broja identičnog originalu baze, uspostaviće se kontrolne kopije za 4 baze (B, C, D i E baza) koje će sadržavati podatke o nacionalnosti, vjeri i jeziku maternjem i onom koji se uobičajno govori posebno za državljane (B baza), a posebno za strance (D baza) koja će sadržavati i podatke o džavljanstvu stranaca, kao i baza onih koji se nijesu htjeli izjasniti o ovim pitanjima i to posebno za državljane (C baza) posebno za strance (E baza).

10. Opoziciji omogući vršenje nezavisne analize po pitanjima nacionalne, vjerske i jezičke pripadnosti posebno državljana a posebno stranaca. Ukoliko dođe do nesaglasja rezultata koje dobije opozicija i MONSTAT komisija će pristupiti analizi jednih i drugih podataka i utvrditi izvor razlike i objaviti ga. 

Ovih 10 postulata implementiranih kroz softver obezbijediće i sve programske prerogative za ispunjenje uslova iz Zakona o popisu i dogovora iz sporazuma vlasti i opozicije u vezi organizacije i sprovođenja popisa.

Konačne rezultate po pitanju nacionalne (odnosno državljanstva za strance), vjerske, i jezičke strukture popisanih lica, posebno državljana, a posebno stranaca, nakon svih navedenih provjera proglašava Komisija i svi ih bez dovođenja u sumnju dalje mogu koristiti.

Traženi postulati predstavljaju standardne zaštite i verifikacije podataka i nijesu noviteti ni previše kompleksni zahtjevi za izradu softvera prilikom kreiranja i zaštite elektronskih baza podatka.

Predlog sačinio, 

vještak za elektroniku i telekomunikacije

Portal Analitika