Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • Đeka: Samo kroz zajedničke napore možemo promijeniti kulturu koja toleriše nasilje; Nišić: Svjesni smo da moramo jačati sopstvene kapacitete

Đeka: Samo kroz zajedničke napore možemo promijeniti kulturu koja toleriše nasilje; Nišić: Svjesni smo da moramo jačati sopstvene kapacitete

Neohodno je zajednički raditi na jačanju institucija sistema, kako bi se osiguralo da svaka žrtva dobije neophodnu podršku, kazao je Đeka. 

Đeka: Samo kroz zajedničke napore možemo promijeniti kulturu koja toleriše nasilje; Nišić: Svjesni smo da moramo jačati sopstvene kapacitete Foto: NVO Sistem
Portal AnalitikaIzvor

Danas je u Podgorici održana konferencija za medije u okviru projekta „Neka stane sve dok nasilje ne prestane“, a cilju promovisanja prvog licenciranog skloništa u primorskoj regiji ,,Prihvatilišta/skloništa za smještaj odraslog i starog lica, odnosno odraslog lica sa djetetom koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici”, sa sjedištem u Baru, čiji je rad NVO Sistem zvanično pokrenuo.

Ministarka rada i socijalnog staranja koja je Naida Nišić, istakla je da je otvaranje prihvatilišta/skloništa za smještaj djeteta, odraslog i starog lica, odnosno odraslog lica sa djetetom koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici”, sa sjedištem u Baru, posebno značajno budući da je prvo ovog tipa u primorskoj regiji.

“Ministarstvo rada i socijalnog staranja je svjesno da mora jačati sopstvene kapacitete, pa se nadam da ćemo sa jačanjem kapaciteta u okviru Ministarstva rada, i u saradnji sa NVO sektorom biti jedna snažna pružena ruka bilo kojoj žrtvi i budite sigurni da će Ministarstvo rada i socijalng staranja biti vaš prvi partner u svemu ovome”, poručila je Nišić.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Đatmir Đeka naglasio je da je rodno izazvano nasilje najveći izazov sa kojim se suočava crnogorsko društvo. Zbog toga je, poručio je, neohodno zajednički raditi na jačanju institucija sistema, kako bi se osiguralo da svaka žrtva dobije neophodnu podršku.

“Samo kroz zajedničke napore možemo promijeniti kulturu koja toleriše nasilje i izgraditi društvo u kojem je svaka osoba sigurna i poštovana“, naglasio je ministar Đeka, ističući da je NVO Sistem postala partner države u adekvatnom odgovoru na rodno zasnovano nasilje.

Načelnica odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Tijana Šuković, naglasila je da su u ovom resoru svjesni činjenice da i pored svih preduzetih mjera i aktivnosti pred njima stoje izazovi u borbi protiv raznih vidova nasilja, pri čemu je kvalitetno i održivo partnerstvo državnih isnstitucija i civilnog sektora osnova za proširenja obima usluga koje su od izuzetnog začaja za žrtve.

"Šuković je podsjetila i na to da je NVO Sistem dio Operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama", navodi se u saopštenju. 

Izvršna direktorica NVO Sistem Neda Radović istakla je da je nasilje, a pogotovo rodno zasnovano nasilje, globalni problem, zajednički svima, te podsjetila da je više od trećine žena na svijetu je iskusila rodno zasnovano nasilje, dok ni Crna Gora ne odstupa puno od takve poražavajuće statistike.

“Ono što je potrebno da bi se borilo s korijenom nasilja nad ženama, i ono na čemu NVO Sistem insistira, je propitivanje rodnih stereotipa, unaprijeđivanje potpune ravnopravnosti žena, edukacija dječaka, djevojaka i šire javnosti o ravnopravnosti žena i muškaraca, o nestereotipnim rodnim ulogama i generalno, o nasilju nad ženama. Nadalje, potrebno je ukazati na krivicu pojedinca i na to da je njegov izbor bio da počini kako rodno zasnovano, tako i svako drugo nasilje. Zaštita i pomoć žrtavama nasilja je primarni zadatak naše organizacije, ali ako želimo društvo bez nasilja moramo se baviti i počiniocima istog. Kazna za vršioce nasilja mora postojati, ali se isto tako mora posvetiti posebna pažnja procesu njihove rehabilitacije”, istakla je Radović.

Ona je saopštila da iskustvo u praksi pokazuje da su često počinioci nasilja bili žrtve nasilja ili su proživjeli odredjene traume i da su ta njihova iskustva često i okidač za vršenje nasilja.

“Rehabilitacija počionilaca nasilja bi omogućila da se radi na njihovim traumama i okidačima koji prouzrokuju nasilje i da prepoznaju povezanost sopstvenog iskustva sa nasiljem koje čine. Praksa nažalost pokazuje da nasilnik nakon odležane kazne i dalje nastavlja da vrši nasilje što ukazuje na nedostatak rehabilitacije, stoga je ovaj aspekt borbe protiv nasilja takođe veoma važan. Činjenica je da smo država u kojoj se događaju femicidi, svaki slučaj trenutno potrese naciju, ali se, nažalost, jednakim intenzitetom i zaboravi, do nekog sljedećeg. Ono što primjećujemo kroz trend nasilja u porodici je da su slučajevi nasilja sve kompleksniji, brutalniji i da ima jako mnogo rizika za smrtne ishode. Zato moramo imati istemski multisektorski pristup tretmanu počinioca i radu s njim, uz adekvatne tretmane. Takođe, neophodan nam je sistemski rad s porodicama, bez obzira na to da li se žrtva vratila počiniocu ili počela samostalan život s djecom”, zaključila je ona.

Predsjednik IPO Montenegro, Ivan Pekić, obratio se ispred partnerske organizacije i saopštio da Internacionalna policijska organizacija, na domaćem i međunarodnom nivou, doprinosi realizaciji različitih projekata iz domena borbe protiv svih vidova nasilja. On je podsjetio da je IPO registrovana u UN i Kancelariji za borbu protiv kriminala, te da ima ekonomski i socijalni status u UN, što govori o njenom značaju na međunarodnom nivou, te posjetio da danas broji preko 40 zemalja članica širom svijeta.

"Nevladina organizacija Sistem se, od osnivanja, bavi društvenom brigom o djeci i mladima, kao i žrtvama nasilja, te pružanjem psihološke i pravne pomoći, poboljšanjem položaja ranjivih i marginalizovanih kategorija društva, suzbijanjem diskriminacije i svakog vida nasilja. Otvaranje Prihvatilišta/skloništa za smještaj odraslog i starog lica, odnosno odraslog lica sa djetetom koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, kruna je našeg višegodišnjeg posvećenog rada", navode u saopštenju. 

Konferenciji su prisustvovali i zamjenice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Snežana Mijušković i Nerma Dobardžić, predstavnica Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima, Behija Ramović, predstavnice Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, Radmila Ćinćur , Angelina Šaranović i Mitar Paunović, Romskog savjeta, direktor GP „Čistoća“, Denis Hot.

Portal Analitika