Turizam

Da li hoteli treba da se oslanjanjaju samo na booking platforme?

Mogućnost da unaprijedite direktne rezervacije a takođe i channel menager, gdje možete lako pratiti procenat rezervacija koje dolaze sa različitih booking platformi

Da li hoteli treba da se oslanjanjaju  samo na booking platforme? Foto: OTA Sync
PR sadržaj
PR sadržajAutor
Portal AnalitikaIzvor

Online Travel agencije (kao što su Booking.com, Airbnb, Expedia..) predstavljaju glavni vid komunikacije izmedju hotela i potencijalnih klijenata. Poslednje studije iz 2023. godine su pokazale da su booking platforme bile posrednik za 51% onlajn rezervacija. Podrazumijeva se da platforme za rezervacije posjeduju vidljivost i marketinšku moć koju individualni hotel ili smještaj ne može sam da postigne. Medjutim, direktne rezervacije na sajtu Vašeg hotela nose sa sobom nevjerovatne skrivene benefite na koje je neophodno skrenuti pažnju!

Prednosti direktnih rezervacija 

Treba imati u vidu da direktne rezervacije nijesu rezervisane samo za vaš sajt već se mogu desiti i preko email-a, društvenih mreža, vešeg prodajnog tima ili komunikacionih sredstava kao što su WhatsApp ili Viber.

Prvenstveno, skrenimo pažnju na to da sve buking platforme uzimaju proviziju od sume uplaćene za rezervaciju koje se najčešće kreću od 15%, te je ogromna prednost kada se rezervacija desi direktno na vašem sajtu. 

Adobe-Stock-303198983

Poznavanje gostiju 

Najvažnija prilika koju direktne rezervacije nude je skupljanje informacija o gostima. Veliki broj hotela i izdavaoca smještaja ne poznaje svoju ciljnu grupu ili jednostavno ne zna kako da dođe do takvih informacija. 

Poznavanje sopstvene ciljne grupe je glavni preduslov za shvatanje i formiranje brenda Vašeg smještaja u očima gostiju. Da bi Vaše strategije za oglašavanje bile fokusiranije i efektivnije neophodno je osvrnuti se na ovakve prednosti.

Osim toga, kada shvatite ko su gosti kojima se obraćate možete obratiti pažnju i na uvođenje određenih ponuda koje bi bile primamljive upravo za profil ljudi koji se odlučuju za Vaš smještaj.

Sa informacijama prikupljenim putem direktnih rezervacija možete stvoriti jasnu sliku o svojim gostima i te informacije iskoristiti da stvorite personalizovano iskustvo za njih. Na ovaj način se stvara lojalnost prema brendu. 

Kroz proučavanje specifičnih grupa Vaših gostiju dobijate priliku da im pošaljete specijalne ponude stvorene upravo prema njihovim ukusima i mogućnostima.

Kako do direktnih rezervacija?

Za ovakve prednosti važno je imati dobar booking engine koji omogućava direktne rezervacije preko Vašeg veb sajta sigurno i lako. Prva domaća firma koja nudi upravo takve usluge je OTA Sync. U ponudi OTA Sync-a nalazi se više softverskih rješenja koja pomažu u atomatizaciji i upravljanju objekta. Sve programe mogu koristiti kako hoteli tako i vlasnici privatnog smještaja. A trenutno softvere koristi preko 1000 objekata u regionu.

Kroz svoj All-in-one cloud sistem, OTA Sync nudi ne samo mogućnost da unaprijedite svoje direktne rezervacije već i channel manager, gde možete lako pratiti procenat rezervacija koje dolaze sa različitih booking platformi. 


Ukoliko još nijeste fokusirani na dobijanje direktnih rezervacija putem booking engin-a na svom sajtu, sad je pravo vrijeme da obratite pažnju na ovaj vid poslovanja! Upustite se hrabro u ovaj vid poslovanja i iskoriste pun potencijal ovakve prilike.


Portal Analitika