Abiznis

U Ministarstvu energetike i rudarstva ocijenili stanje u državnim elektroenergetskim kompanijama

CGES „svijetla tačka“, u Solaru, CEDIS-u i Željezari menadžment se nije proslavio

Energetika je najveća razvojna šansa Crne Gore, mogućnosti su gotovo neograničene i da bi se taj potencijal materijalizovao na pravi način potrebno je veliko ekspertsko znanje, kažu iz resornog ministarstva i dodaju da su energetski subjekti u obavezi da objasne odluke koje su donosili ili donose

CGES „svijetla tačka“, u Solaru, CEDIS-u i Željezari menadžment se nije proslavio Foto: Pobjeda
PobjedaIzvor

Stanje u energetskim kompanijama se ne može generalizovati, jer imamo Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) koji je ,,svijetla tačka crnogorskog energetskog neba“, ali i EPCG Solar gradnju, CEDIS, EPCG Željezaru, gdje se menadžment nije proslavio, rečeno je Pobjedi u Ministarstvu energetike i rudarstva.

U nedavno obavljenim zaključcima ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske, objavljenim na sajtu Savjeta EU, navodi se da Crna Gora treba da poboljša nadzor nad državnim preduzećima izradom i objavljivanjem povezanih procjena fiskalnog rizika.

Problemi

- Ministarstvo energetike i rudarstva je od početka skeniralo probleme u upravljanju, u smislu prevelikog broja zaposlenih i u intenzivnoj komunikaciji sa izvršnim kadrom, tražio najbolja rješenja, bilo da se radi o preraspodjeli zaposlenih ili o preusmjeravanju ka tržišnim principima poslovanja. Poznato je da minus u kćerkama kompanijama utiče na saldo EPCG kao naše najveće energetske kompanije i sve su ovo pitanja koja opterećuju poslovanje ovih kompanija – kazali su Pobjedi iz Ministarstva na čijem je čelu Saša Mujević.

Istraživač javnih politika u Institutu Alternativa Marko Sošić je prošle sedmice kazao Pobjedi da u državnim i lokalnim preduzećima radi 22.105 zaposlenih, odnosno treći zaposleni u javnom sektoru, a da u tu cifru ne ulaze zaposleni na privremeno i preko agencija, kojih je takođe značajan broj.

- Energetika je najveća razvojna šansa Crne Gore, mogućnosti su gotovo neograničene i da bi se taj potencijal materijalizovao na pravi način potrebno je veliko ekspertsko znanje – kazali su iz Ministarstva i dodali jasno da su energetski subjekti u obavezi da, prije svega prema građanima, objasne odluke koje su donosili ili donose.

Tvrde da su preduzeli mjere u okviru svojih nadležnosti u pravcu depolitizacije i profesionalizacije državnih preduzeća u svom resoru, kao i mapiranje svih okvira poslovanja, optimizacije broja zaposlenih i stvaranja preduslova za rješavanje naslijeđenih problema.

Mjere

- U ovom procesu smo imali podršku poslanika i, kroz usvajanje izmjena Zakona o privrednim društvima, stvorena je mogućnost za promjenu upravljačkog kadra kao najodgovornijeg za funkcionisanje kompanija. Suočen sa mnoštvom problema u Elektroprivredi i kćerkama kompanijama (Solar gradnja, CEDIS, Rudnik uglja, Željezara EPCG) ministar Mujović je zatražio smjenu svih odbora direktora – rekli su iz Ministarstva i podsjetili da su u međuvremenu imenovani novi bordovi ili je taj proces pri kraju.

- U skladu sa duplim negativnim mišljenjem Državne revizorske institucije za poslovanje CEDIS-a 2022. razriješen je dosadašnji izvršni direktor i imenovan novi vršilac dužnosti. Ista je urađeno i u Rudniku uglja, a ministar je inicirao finansijsku i reviziju poslovanja ovog privrednog subjekta, sa akcentom na prekomjerno zapošljavanje – kazali su iz Ministarstva i naglasili da je energetskim kompanijama naložena optimizacija radnih mjesta. - To je u Solar EPCG već urađeno preusmjeravanjem zaposlenih na radna mjesta gdje postoji manjak radne snage, a imajući u vidu socijalni momenat i potrebu za većim angažovanjem radne snage sjevernog regiona. Na inicijativu ministra Mujovića pokrenut je i program ,,Solar sjever“ sa ciljem smanjenja nivoa zagađenosti vazduha, ali i omogućavanja većeg procenta zaposlenosti i očuvanja radnih mjesta na sjeveru – saopšteno je iz Ministarstva.

Navode da se iniciranjem radnih sastanaka na nivou menadžmenta svih energetskih subjekata uvodi praksa zajedničkog razmatranja i rješavanja problema.

- Ti sastanci podrazumijevaju podnošenje kvartalnih izvještaja o radu, kako bi se pratila dinamika i rezultati poslovanja i utvrđivala odgovornost, ali i planovi za poboljšanje rada. Poznat je i stav ministra Mujovića da će svi koji se ne budu pridržavali jasnih uputstava o efikasnom upravljanju, snositi odgovornost u skladu sa zakonima – poručili su iz Ministarstva energetike i dodali da je komunikacija i

saradnja od suštinske važnosti u narednom periodu ,,kada se energetski sistem suočava sa velikim izazovima“. - Posebno u narednoj godini u kojoj će van mreže više mjeseci biti Termoelektrana, što je veliki test za cijeli energetski sektor države – rekli su iz Ministarstva.

Kadrovski iskorak

Iz Ministarstva energetike tvrde da sada u energetskim preduzećima imaju profesionalni upravljački kadar u dijelu koji imenuje Vlada.

- Napredak u smislu primjene principa meritokratije je ostvaren usvajanjem ideje premijera Milojka Spajića da se dio članova borda bira iz redova profesionalaca, a da mjesto izvršnog direktora bude povjereno kandidatu sa najboljim kvalifikacijama, a po osnovu javnog konkursa – rekli su i dodali da je za razvoj energetskih projekata potrebna i politička stabilnost.

- Činjenica je da su politički subjekti koji vrše vlast dobili povjerenje građana da upravljaju državnim institucijama. Partijama je po koalicionom sporazumu pripao dio energetskog ,,kolača“ i očekivanja javnosti su bila da na ta mjesta kandiduju najbolji kadar, a da li je bilo tako najbolje, zna javnost. To nije pitanje pripadanja određenoj političkoj partiji, već znanje, sposobnost i vizija pojedinaca da obavljaju tako odgovorne funkcije – smatraju u Ministarstvu i ističu da profesionalizacija upravljačkog kadra u javnim preduzećima nije ekskluzivno crnogorski, već regionalni problem i jedna od zamjerki međunarodnih institucija. - Crna Gora je, ipak, posljednjim imenovanjima profesionalaca napravila iskorak u procesu koji neće biti ni brz ni jednostavan – zaključili su iz Ministarstva.

Portal Analitika