Abiznis

CBCG: Rezerva neznatno povećana

IzvorNa računima CBCG u inostranstvu izdvojeno je 7,1 odsto rezervi, 69 odsto je deponovano na domaćim, a 23,9 odsto u obliku državnih zapisa.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka, na koji se obračunava obavezna rezerva, krajem marta iznosilo je oko 1,8 milijardi EUR, 1,3 miliona više nego na kraju februara. Od ukupnih depozita na one po viđenju odnosi se 38,2 odsto, a na oročene 61,8 odsto javila je MINA-BUSINESS.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu Odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve počev od prvog obračunskog perioda u oktobru prošle godine primjenom stope od 9,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 8,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 9,5 odsto.

Banke obračunavaju i dostavljaju Centralnoj banci izvještaje na propisanim obrascima sedmično, a obaveznu rezervu izdvajaju odnosno povlače srijedom na račun obavezne rezerve u zemlji, na račune CBCG u inostranstvu i do 25 odsto u obliku emitovanih državnih zapisa.

Na 25 odsto izdvojene obavezne rezerve Centralna banka plaća bankama mjesečno naknadu od jedan odsto na godišnjem nivou, do osmog u mjesecu za prethodni mjesec.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Na iznos korišćene obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na razliku između obračunate i manje izdvojene rezerve po osnovu nepravilnog obračuna ili u propisanom roku neizdvojene obavezne rezerve, banka plaća naknadu po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke.

Portal Analitika