Društvo

Na period 2024 - 2027. godine

Budimir Lutovac novi dekan Elektrotehničkog fakulteta

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UCG) imenovao je na današnjoj sjednici profesora dr Budimira Lutovca, redovnog profesora na Elektrotehničkom fakultetu, za dekana te organizacione jedinice na mandatni period 2024 - 2027. godine.

Budimir Lutovac novi dekan Elektrotehničkog fakulteta Foto: UCG
Portal AnalitikaIzvor

Sjednicom Upravnog odbora UCG predsjedavala je prof. dr Rajka Glušica.

Profesor Lutovac je izabran na prijedlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta i uz pozitivno mišljenje rektora prof. dr Vladimira Božovića.

Prof. dr Budimir Lutovac je angažovan u nastavi na više predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu. U zvanje redovnog profesora izabran je 2017. godine. Oblast naučnog interesovanja prof. dr Budimira Lutovca su simbolička analiza i sinteza električnih (mikrotalasnih) kola i digitalnih filtara, vještačke neuronske mreže i fuzzy logika. Naučno istraživački rad rezultovao je objavljivanjem radova u vodećim međunarodnim časopisima i na prestižnim međunarodnim konferencijama. Učestvovao je u realizaciji više naučnoistraživačkih projekata kao rukovodilac ili član projektnogtima. Koautor je univerzitetskog udžbenika Mikrotalasna tehnika.

Od januara 2016. godine profesor Lutovac je predsjednik zajedničke sekcije za Obradu signala/Kola i sistema, IEEE region 8- Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE), koja je vodeća svjetska profesionalna organizacija posvećena promociji tehnološkog napretka i izvrsnosti u oblastima elektrotehnike, elektronike, računarstva i srodnih disciplina.

„Na današnjoj sjednici je takođe pokrenut postupak za izbor dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Konkurs će biti objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore i dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Postupak za izbor dekana se odnosi takođe na trogodišnji mandatni period, a izborne radnje su utvrđene posebnom odlukom Upravnog odbora UCG. Vršilac funkcije dekana na ovom fakultetu je doc. dr Jovan Gardašević“, navodi se u saopštenju.

Portal Analitika