Društvo

Brisel:Crna Gora u IPEX-u

Izvor

 

Na sastanku generalnih sekretara, koji je ove godine održan u parlamentu Belgije, razmatran je izvještaj o ostvarivanju zaključaka prethodne Konferencije predsjednika parlamenata održane u Stokholmu, posebno o procesu rasprave od koje se očekuje da dovede do sporazuma o budućem mehanizmu parlamentarnog nadzora zajedničke spoljne i bezbjednosne politike, uključujući i zajedničku politiku bezbjednosti i odbrane. To će biti i osnovni zadatak i glavna tačka dnevnog reda ovogodišnje Konferencije predsjednika parlamenata. Dnevni red Konferencije predsjednika parlamenata EU, koji je danas prezentiran, obuhvatiće i parlamentarni nadzor nad Europolom i nad obavještajnim službama, kao i predlog održavanja godišnjeg međuparlamentarnog sastanka predśednika odbora za budžet u nacionalnim parlamentima i odgovarajućih tijela u Evropskom parlamentu, kako bi se razgovaralo o koordinaciji budžetskih politika zemalja članica EU.

            Na sastanku generalnih sekretara prihvaćen je i predlog za izradu komparativne studije o uticaju ekonomske krize na organizaciju i budžete parlamenata zemalja EU, i to ne samo sa ekonomskog, već i političkog stanovišta, koja će biti prezentirana na sastanku predśednika parlamenata zemalja EU.

            Generalni sekretari parlamenata Evropske unije danas su razmotrili i usvojili i godišnji izvještaj o radu IPEX-a, koji predstavlja osnovnu platformu za interparlamentarnu razmjenu informacija koje se odnose na Evropsku uniju. Kao parlament zemlje kandidata za članstvo u EU, Skupština Crne Gore stekla je i pravo učešća u IPEX-u, tako da je generalni sekretar Damir Davidović dogovorio korake koje Skupština Crna Gora treba da u najskorijem roku preduzme za članstvo u IPEX-u,  koje će omogućiti  poslanicima i stručnoj Službi Skupštine da koristi prednosti ove platforme, prvenstveno kroz informacije koje razmjenjuju nacionalni parlamenti Evropske unije, Evropski parlament, Evropska komisija i Savjet EU. Učešćem u radu IPEX-a Skupština Crne Gore će se na najbolji način pripremati za predstojeće obaveze u procesu integracija, ali i za obaveze koje će imati po punopravnom članstvu Crne Gore u EU.

            Sastanak generalnih sekretara parlamenata EU bio je i prilika za razmjenu mišljenja i iskustava, kao i razmatranje i dogovaranje inicijativa za produbljivanje bilateralne saradnje generalnog sekretara crnogorskog parlamenta sa kolegama iz Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Češke, Slovačke, Slovenije, Bugarske, Litvanije, Malte, kao i Hrvatske, Islanda i Turske, kao zemalja kandidata za članstvo u EU. U susretu sa njemačkim kolegom, generalni sekretar Davidović je, takođe, zahvalio na mogućnosti da dvoje zaposlenih iz Službe Skupštine Crne Gore uskoro provede određeni period u Njemačkom Bundestagu.

Portal Analitika