Politika

Poručio poslanik DPS-a i nekadašnji ministar odbrane

Bošković: Bezbjednosni sektor da kaže ko su Simijanović, Gulevski i Ćulibrk

Poslanik DPS-a i nekadašnji ministar odbrane Predrag Bošković, u emisiji "Drugačija radio veza" govorio je o slučaju ''Simijanović" i njegovoj povezanosti sa vladajućim strankama, te pokušaju uticaja na crnogorski bezbjednosti sektor.

Antena MIzvor

Bošković smatra da je sve što se radilo od 4. odnosno 6. decembra, kada je formirana nova Vlada, vodilo ka tome da se bezbjednosni sistem stavi na raspolaganje stranama koje nijesu partnerske zemlje iz NATO-a.

Tvrdi da u Crnoj Gori danas postoji više struja koje rade za interes određenih država i stranih službi.

Bivši ministar odbrane kaže da svima u bezbjednosnom sektoru treba postaviti pitanje ko su, pored Simijanovića, Jovan Ćulibrk i Dimče Gulevski, koja je bila njihova uloga u Crnoj Gori?

Bošković, takođe, tvrdi da je Simijanoviću, Gulevskom i Ćulibrku URA bila glavni kontakt i partner.

Simijanović nije jedini, postoje i drugi opasni igrači

Bošković samtra da odgovor o tome ko je Stevan Simijanović treba da daju oni koji trenutno obnašaju pozicije u bezbjednosnom sektoru Crne Gore.

"Trebalo bi da kažu šta se krije iza svega, te koje su namjere bile kada je posrijedi vršljanje Simijanovića po Crnoj Gori", navodi Bošković i naglašava da Simjanović, međutim, nije jedini.

"Postoje i drugi igrači koji su jednako opasni po nacionalnu bezbjednost Crne Gore, koji su nakon izbora 30. avgusta bili u Crnoj Gori", rekao je Bošković.

Kaže da su oni pripadnici određenih bezbjednosnih službi zemalja koje nijesu članice NATO-a, a u cilju ostvarivanje interesa upravo tih zemalja.

Bošković smatra neophodnim da potpresdsjednik Vlade i koordinator svih službi bezbjednosti objasni svoja saznanja jer je, kaže siguran, da su ona veća nego saznaja bilo koga iz opozicije.

"Da kaže što službe bezbjesnosti imaju o Simijanoviću, siguran sam da bi smo onda saznali kojoj bezbjednosnoj službi pripada, koju zemlju zastupa i čije interese je pokušao da sprovede u Crnoj Gori i za čiji interes su neki već instalirani, a neki se pokušavaju instalirati u bezbjednosni sektor Crne Gore", kazao je Bošković.

Sve je vodilo ka tome da se crnogorski bezbjednosni sistem stavi na raspolaganje stranama koje nijesu partnerske zemlje iz NATO-a

Bošković navodi da imaju informacije koje su dobili, ali poziva potpredsjednika Vlade, ili nekoga iz bezbjednosnog sektora da izađu sa tim podacima.

"Da znamo da li je nacionalna bezbjednost Crne Gore ugoržena i da znamo na koji način će se to spriječiti. Smatramo da je sve što se radilo od 4. odnosno 6. decembra, kada je formirana nova Vlada, da li iz neznanja ili loše namjere, vodilo ka tome da se crnogorski bezbjednosni sistem stavi na raspolaganje stranama koje nijesu partnerske zemlje iz NATO-a", navodi Bošković.

Kaže da imaju konkretne informacije koje smatraju relevantnim, ali ne navodi odakle ih dobijau. Poziva nadležne da saopšte šta je posrijedi, jer će u suptotnom oni to učiniti.

Miljanića da objasni veze sa Simjanovićem

Odgovarajući na pitanje kako je moguće da Smijanović bude pušten, te da u petak napušti našu državu, Bošković kaže da to treba pitati one koji trenutno kontrolišu bezbjednosni sektor u Crnoj Gori.

"Svakako da se to ne bi tolerisalo nekom drugom, u ovom trenutku se pomenutom gospodinu istolerisalo da bude pušten, ne bude procesuiran i napupšti Crnu Goru bez ikakvih posljedica. To je nečuveno", rekao je Bošković.

Na pitanje da li ima informaciju da je Simijanović imao policijsko obezbjeđenje tokom boravka u Crnoj Gori, Bošković kaže da treba pozvati Državnog sektretara u MUP-u, Miljanića da objasni njegove veze sa Simjanovićem, kaže na koji način i zbog čega je Simijanoviću bilo dodijeljeno policijsko obezbjeđenje.

"Čovjek za kojeg postoje indicija da radi za određnu stranu službu, umjesto da bude praćen na drugi način i bude dokumentovan svaki njegov kontakt u Crnoj Gori, njemu je dodijeljeno policijsko obezbjeđenje, institucionalni tretman i na taj način onemogućeno bilo kakavo njegovo procesuiranje", rekao je Bošković.

Simijanoviću, Gulevskom i Ćulibrku URA glavni kontakt i partner

Gostujući u Drugačijoj radio vezi Bošković jenaglasio da svima u bezbjednosnom sektoru treba postaviti još jedno pitanje.

"Pored Simijanovića, ko su Jovan Ćulibrk i Dimče Gulevski. Koja je bila njihova uloga u Crnoj Gori. Sastajali su se sa istim adresama. Njihove biografije su interesantne. Na to treba da odgovore, s obzirom na to čime se ti ljudi bave i u Srbiji i na koji način su bili umiješani u dešavanja u Makedoniji i Srbiji tokom izbora", navodi Bošković, dodajući da je veoma interesantno što ti ljudi rade sa predstavnicima URA-e u Crnoj Gori.

"Nevjerovatno da je ono za što se URA javno zalaže dijametralno sa onim što tajno radi. Činjenica je da to sve više izlazi na vidjelo i da se veliki broj časnih ljudi koji su glasali za njih javljaju iznenađen načinom na koji rukovodstvo URA-e "stavlja na panj kao žtveni jarac Crnu Goru za klanje velikosrpskim i nekim drugim interesima", kaže Bošković.

Bivši ministar odbrane kaže da je Simijanoviću, Gulevskom i Ćulibrku URA glavni kontakt i partner.

Sa iste adrese igraju na dvije stolice

Tvrdi da u Crnoj Gori danas postoji više struja koje rade za interes određenih država i stranih službi. U vezi sa tim pojašnjava:

"Neke od njih, koji nemaju dodira sa ovima koji predstavljaju bezbjednosni sektor u Crnoj Gori, hapse. Vidjeli smo hapšenje u Nikšiću, na graničnom prelazu u Pljvljima. Tu policija radi svoj posao, kada je posrijedi ekipa koja pomaže DF-u", kaže Bošković.

Naglašava da je u drugom slulšaju suprotno.

"Ali ove koji rade za istu stvar, ali sa drugom ekipom njih tretiraju kao ljude koji dobijaju institucionalnu zaštitu, policijska obezbjeđenja, rade sa interesantnim ljudima u Crnoj Gori, a u suštini imaju puno pokroviteljstvo liderstva URA-e, odnosno onih ljudi koji predstavljaju bezbjednosni sektor iz URA-e i u sadašnjoj Vladi koju čine ljudi oko crkve i oko URA-e", smatra Bošković.

Na pitanje da pojasni ko, ukoliko je jasno da iza ljudi koje hapse, jer pomažu DF-u, stoji Aleksandar Vučić, ko u Srbiji stoji iza onih koje ne hapse, a koji prema tvrdnjama Boškovića pomažu GP URA, bivši ministar odbrane kaže:

"Ista je to ekipa samo što igraju na dva fronta. Svaka bezbjednosna služba nikada ne ostavlja mogućnost da radi na jednom kolosijeku. Ovdje jedna ista bezbjednosna služba, ili dvije rade na dva kolosijeka sa različitom grupom ljudi. Na taj način stvaraju potencijal za kasnije, da mogu da kontrolišu i jednu i drugu svar kou suštini dođe u poziciju da odlučuje na nivou države ili, u ovom slučaju, na nivou Nikšića", pojašnjava Bošković i dodaje:

"To je ista adresa samo što igraju na dvije stolice, a ovo što se dešava u Crnoj Gori, hapšenje jednih i nehapšenje drugih je borba prijestola ko će ostvariti veći kolač na budućim izborima", smatra bivši ministar.

Velikosrpska agresija na Crnu Goru

Bošković kaže da će kao najjača opoziciona partija ukazivati na ono što se dešava. Navodi da imaju dosta informacija.

"Posrijedi je velikosrpska agresija na Crnu Goru. Iskorišćena je jedna partija koja je baštinila građanski koncept. Ti glasovi su zloupotrijebljeni kako bi se instalirala velikosrpska politika", kaže Bošković.

Na pitanje da li su Simjanović, Ćulibrk i Gulevski imali kontakt sa predsjednikom Vlade, Bošković kaže da ima informaciju da su imali kontakte na javišem nivou.

"Da li sa predsjednikom Vlade, ili sa nekim iz njegovog kabineta, ali su imali. Interesantno je da su imali u određenim ministarstvima. U MUP-u svakako. To je ono što zabrinjava", navodi Bošković.

Bošković kaže da je siguran sam da je u ANB-u je bio dosije o Simjanoviću, služba je immala informaciju, siguran sam da su mogli naći informaciju kojim službama pripadaju.

Pokušaj potpunog linkovanja crnogorske na službu Srbije i Rusije

Na opasku da je potencirao ulogu Simijanovića u izboru budućeg direktora Uprave policije, da će on da lobira za Brđanina, Bošković pojašnjava da je postoje informacije da je upravo on lobirao za Brđanina i vršio pritisak na donosioce odluka da on bude izabran za direktora Uprave policije.

"Ovdje se radi o devastaciji da se crnogorske službe potpuno linkuju na službu Srbije i Rusije, da se dugoročno ne mogu riještiti kadrova koji će raditi za tu treću stranu", smatra Bošković.

Što je sa obećanjem GP URA

Bošković podsjeća rukovodstvo URA-e na obećanje da neće dozvoliti da u bezbjednosnim službama budu ljudi koje imaju konekcije sa službama bezbjednosti drugih država.

Smatra, međutim, da sve ono što rade, postavljanjem Vukšića na čelo ANB-a, kadrovanjem u Ministarstvu odbrane, te onim što se namjerava u Upravi policije , govori da od toga nema ništa. To, smatra Bošković, ukazujei da se radi o potpunom prepuštanju bezbjednosnih službi Crne Gore službama bezbjednosti Rusije i Srbije.

Komenatarišući dešavnja u Nikišiću, miješanje jedne države u unutrašnje stvari druge, Bošković kaže da politički subjekti koji sebe nazivaju građanskim, od mržnje prema DPS-u , ne vide ono što se trenutno dešava na političkoj sceni u Crnoj Gori.

Portal Analitika