Društvo

Eksperti tvrde da će nadležni morati da odgovaraju

Backović: Finansiranje vjerskih škola nasilje nad pravom, državom i zdravim razumom

Iz nevladine organizacije CGO poručeno je da će neko od nadležnih morati da odgovori zašto su prekršene zakonske procedure prilikom licenciranja dvije vjerske gimnazije i zašto je, nakon toga, u takođe upitnoj proceduri, opredijeljeno 900.000 eura jednoj od njih, od kojih je 450.000 po automatizmu trebalo vratiti u budžet ako se već ustanova kojoj su ta sredstva bila namijenjena izjasnila da ih ne može utrošiti shodno odobrenom zahtjevu


Backović: Finansiranje vjerskih škola nasilje nad pravom, državom i zdravim razumom Foto: Pobjeda
PobjedaIzvor

Nakon što je Vlada Crne Gore odlučila da 900.000 eura opredijeljenih za finansiranje dvije vjerske škole preusmjeri samo jednoj od njih - Gimnaziji „Sveti Sava“ u Podgorici, u zvaničnoj informaciji objavljenoj nakon sjednice nije dato nikakvo obrazloženje na osnovu čega je donešena ta odluka.

Pobjeda je ranije pisala da je Vlada odredila po 450.000 eura za dvije vjerske gimnazije - ,,Sveti Sava“ u Podgorici koju je osnovala Mitropolija crnogorsko-primorska i ,,Hadži Sava Kosanović“ u Nikšiću čiji je osnivač Eparhija budimljansko-nikšićka. Ta odluka, donešena 6. oktobra, izmijenjena je 2. novembra jer je nikšićka gimnazija, u međuvremenu, „zbog objektivnih razloga (prenosa prava svojine nad objektom u kom se škola nalazila, te nemogućnosti da obezbijedi nove prostorne kapacitete) odustala od izdate licence“.

Licencu za obje škole je potpisala u aprilu tadašnja ministarka prosvjete Vesna Bratić, na osnovu nalaza komisije koja je ustvrdila da obje škole ispunjavaju sve uslove da dobiju rješenje za rad.

"Komisija je nakon obavljenog uvida u osnivačka i druga akta koja su joj dostavljena i utvrđivanja ispunjenosti uslova u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava, izvođača programa, broja polaznika, finansijskih sredstava i higijensko tehničkih uslova ocijenila da ustanova ispunjava propisane uslove...", piše u obrazloženju komisije koju su činile Marija Lalatović, Milica Kadović i Slavica Ilinčić, najbliže saradnice tadašnje ministarke Bratić.

Licence

Aktuelni ministar prosvjete Miomir Vojinović (SNP) nije javnosti obrazložio odluku o preusmjeravanju 450.000 eura, odnosno zbog čega su gimnaziji u Nikšiću bili potrebni novi prostorni kapaciteti i otkud problemi prava svojine nad objektom ako je komisija 13. aprila izvršila uvid i ocijenila da je privatna škola koju je osnovala Eparhija budimljansko-nikšićka ispunila sve uslove.

Upravo na osnovu nalaza komisije da je sve u redu, Bratić izdaje licencu koja je školama omogućila dalji prolaz kroz državni sistem – i finansiranje od po 450.000 eura.

Akademik prof. dr Slobodan Backović je Pobjedi kazao da odluku Vlade da se jednoj vjerskoj školi dodijeli 900.000 eura treba shvatiti kao nastavak nasilja nad pravnim sistemom države Crne Gore i nad zdravim razumom, sve iz pozicija sile koja ne može odgovarati za ovo nasilje.

"Treba Vojinović i ,,vojinovići“ i Vlada da shvate da neće trajati dovijeka i da će doći vrijeme kada će morati da odgovore na pitanja koja im se postavljaju ili su se postavljala. Shvata li Vojinović i Vlada da se ovakvim odlukama sprdaju sa državom ako uopšte znaju šta je država", kazao je Backović.

Da je ovakav način finansiranja vjerskih škola nezakonit i da se ne može bez objašnjenja novac opredijeljen za jednu školu davati drugoj, smatra i ekspertkinja Centra za građansko obrazovanje Snežana Kaluđerović.

"Neko će od nadležnih morati da odgovori zašto su prekršene zakonske procedure prilikom licenciranja ove dvije gimnazije i zašto je, nakon toga, u takođe upitnoj proceduri, opredijeljeno 900.000 eura, od kojih je 450.000 po automatizmu trebalo vratiti u budžet, ako se ustanova kojoj su ta sredstva bila namijenjena izjasnila da ih ne može shodno odobrenom zahtjevu utrošiti. Ako je Vlada preusmjeravala ta sredstva, onda je trebalo da budu preusmjerena za prijeke potrebe izgradnje, rekonstrukcije ili modernizacije javnih ustanova škola i vrtića, umjesto što odustaje od onoga što je planom bilo predviđeno za infrastrukturni razvoj", kazala je ona.

Netransparentnost

"Dodjela 900.000 eura školi koja postoji samo na papiru zaslužuje posebnu pažnju, posebno pažnju specijalnog tužioca za organizovani kriminal", smatra akademik Backović.

On je Pobjedi kazao da je nekoliko puta upućivao Ministarstvu zahtjev za slobodni pristup informacijama, ali da nikada nije dobio odgovor.

Akademik Backović, koji je i bivši ministar prosvjete, kaže da nije dobio na uvid izvještaj komisije za licenciranje škola.

"Nažalost nije odgovorila na žalbu o Vojinovićevom ćutanju i ćutanju Ministarstva ni Agencija za slobodni pristup informacijama. Uvjeren sam, pošto ne odgovaraju, da je izvještaj komisije sačinjen i da ne sadrži nijedan konkretni podatak o ispunjenju uslova za dobijanje licence pa ga zato ne objavljuju", kaže Backović.

On je rekao da su „vjerovatno napisali da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom ali da nijedno konkretno ispunjenje uslova nije navedeno“.

"Ako je moje uvjerenje netačno, neka Vojinović objavi izvještaje komisija za licenciranje da me demantuje", dodaje.

Pobjeda je imala uvid u obrazloženje komisije koji smo naveli u početku teksta, i u njemu upravo piše ono što je akademik Backović pretpostavio – „ispunjeni su svi uslovi“.

Da je cjelokupan proces osnivanja i finansiranja ove dvije ustanove netransparentan tvrdi i Kaluđerović koja je Pobjedi kazala da dosad nijesu dobili nijedan odgovor od Ministarstva prosvjete po zahtjevu za dobijanje kompletne dokumentacije o ispunjenosti uslova za licenciranje ovih vjerskih škola, niti je poznata sadržina zahtjeva kojim se traže sredstva.

"Time Ministarstvo, zarad nečijih interesa, krši i Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Kad je nešto od početka nezakonito, protok vremena ne pretvara nezakonitu radnju u zakonitu, a dodatno se nastavlja sa nizom nezakonitosti. Za to neko mora da snosi krivičnu odgovornost", kazala je Kaluđerović.

Pravila finansiranja

Vjerske škole država Crna Gora može da finansira ukoliko su osnovane i licencirane po zakonima sekularne države, kada je odobren program vjerske škole, obezbijeđeni uslovi i prostor, nastavni kadar, sredstva za osnivanje i rad.

U članu 46a je, pored ostalog, propisano: „Osnivač privatne ustanove je dužan da, pored dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 46 ovog zakona, podnese i dokaz o uplaćenom osnivačkom ulogu oročenom na tri godine na račun poslovne banke ili garanciju poslovne banke da su obezbijeđena finansijska sredstva u visini potrebnih sredstava za realizaciju obrazovnog programa“.

Ministarstvo prosvjete je tražilo da Vlada dodijeli 900.000 eura kako bi se dvije škole pripremile za rad naredne godine, a u dijelu ugovora o finansiranju je to nazvala „podrškom“, bez preciziranja uslova za šta novac može biti iskorišćen.

U ugovoru sa Medresom je jasno navedeno da je novac namijenjen za plate i ostala lična primanja zaposlenih u školi, rashode za materijale, troškove učenika u domovima, te da će Ministarstvo mjesečno uplaćivati novac.

Prema Zakonu, privatne škole stiču pravo na novac iz budžeta Crne Gore za jednu školsku godinu na: osnovu ekonomske cijene koštanja obrazovanja učenika za određeni obrazovni program, broja učenika, koeficijenta programske grupe u koju je obrazovni program razvrstan i drugih kriterijuma karakterističnih za obrazovni program… Normative donosi Ministarstvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje Nacionalnog savjeta, piše u crnogorskom Zakonu o opštem obrazovanju i vaspitanju.

Medresa, zasad jedina licencirana vjerska škola u Crnoj Gori, je dobila dozvolu za rad tako što je Nacionalni savjet odobrio njen program, u kojem ima, osim javno važećeg i devet inoviranih vjerskih programa.

"Vjerska škola koja je licencirana, odnosno akreditovana kao obrazovna ustanova, ima pravo na finansiranje iz državnog budžeta, srazmjerno broju učenika, u skladu sa Zakonom", saopštilo je ranije Ministarstvo prosvjete.

Medresa, koja ima oko 400 učenika, pet objekata i internat, godišnje ddobija 500.000 eura.

Gimnazija ,,Sveti Sava“ je, prema dokumentima u koje je Pobjeda imala uvid, planirala da upiše 16 učenika i dobiće 900.000 eura. Njene prostorije su registrovane na adresi 19. decembar br. 72, odnosno u velikoj zgradi ispod Gorice kod Crkve Svetog Đorđa. U toj stambenoj gradi u prizemlju ima nekoliko poslovnih prostora, od kojih su neki predviđeni za izvođenje nastave.

Pored nedosljednosti o prostorijama, Pobjeda je pisala i o tome da su eksperti upozoravali da je finansiranje i licenciranje škola nezakonito, jer Nacionalni savjet kao vrhovno tijelo nikada nije odobrilo program po kome vjerske škole rade. Nacionalni savjet nije ni postojao u aprilu, jer je mandat prethodnom istekao u septembru prošle, a naredni je formiran tek u junu ove godine.

Ministarstvo prosvjete je kasnije objasnilo da nije ni bilo potrebe da Nacionalni savjet odobrava program vjerskih škola jer su prihvatile javno važeći program iz 2016. godine.

Javnost nikada nije bila upoznata sa programom tih škola, jer osim javno važećeg programa za gimnazije imaju i vjerske predmete, zbog čega i jesu vjerske škole. Zbog svega toga je bila neophodna revizija o odobrenje programa od strane Zavoda za školstvo i Nacionalnog savjeta.

Ministarstvo: Novac dat za osnivanje škole

Iz Ministarstva prosvjete je sinoć rečeno Pobjedi da novac za srednju vjersku školu Gimnaziju „Sveti Sava“ nije dodijeljen za rad, već za osnivanje vjerske škole.

"Podrška vjerskim školama, prema Opštem zakonu o obrazovanju, podrazumijeva podršku za osnivanje ili rad škola. Odlukom Vlade Crne Gore, usvojen je prijedlog da se da podrška za osnivanje, dok će naredne godine, ukoliko se ta stavka predvidi budžetom za narednu godinu, dobiti podršku za rad a na osnovu broja upisane djece", kazali su iz resora kojim rukovodi ministar Vojinović.

Na pitanje o izdavanju licence i njenom povlačenju za školu „Hadži Sava Kosanović“, odgovoreno je da je ta škola u momentu licenciranja ispunjavala sve uslove.

"Tek su tokom prošle sedmice ostali bez prostornih kapaciteta u kojima je trebalo da se odvija nastava. Gimnazija ,,Hadži Sava Kosanović“ je bez odlaganja obavijestila o tome resorno ministarstvo da usljed gubitka objekta u kojem je trebala da se odvija nastava nijesu u mogućnosti da realizuju obrazovni proces, usljed čega, kako sami ističu, odustaju od izdate licence", odgovoreno je iz tog resora.

Portal Analitika