Stav

Apsurd – sekularna država finansira otvaranje vjerske škole

Vlada je 2. novembra donijela odluku o dodjeli 900 hiljada eura vjerskoj školi ,,Sveti Sava“ u Podgorici. U ugovoru između Ministarstva prosvjete i Srednje vjerske škole Gimnazija „Sveti Sava“ Podgorica se navodi razlog za dodjelu ovih sredstava: „Ugovorne strane su saglasne da Ministarstvo Školi uplati iznos od 900.000 € (slovima: devet stotina hiljada eura), na ime podrške Školi“. O ovome je Pobjeda podrobno pisala 5. novembra.

Apsurd – sekularna država finansira otvaranje vjerske škole Foto: Pobjeda
Slobodan Backović
Slobodan BackovićAutor
PobjedaIzvor

Bilo je neophodno da znamo šta se konkretno podržava sa 900 hiljada eura s obzirom na to da su to sredstva iz budžeta Crne Gore, sredstva svih građana. Posebno je potrebno objasniti zašto ateisti, agnostici i vjernici svih drugih konfesija, osim vjernika SPC, finansiraju preko državnog budžeta ovu SPC privatnu vjersku školu?

Odgovor Ministarstva prosvjete na pitanje Pobjede o namjeni dodijeljenih sredstava je bio: „Podrška vjerskim školama, prema Opštem zakonu o obrazovanju, podrazumijeva podršku za osnivanje ili rad škola. Odlukom Vlade Crne Gore usvojen je prijedlog da se da podrška za osnivanje, dok će naredne godine, ukoliko se ta stavka predvidi budžetom za narednu godinu, dobiti podršku za rad, a na osnovu broja upisane djece“.

U informaciji koja je dostavljena Vladi za dodjelu navedenih sredstava navodi se: „Prednje, imajući u vidu činjenicu da su navedena sredstva neophodna za osnivanje ustanove, što potvrđuje i Zakon o budžetu za 2022. godinu gdje se kao uvidom u raspoloživa sredstva potrošačke jedinice

Ministarstvo prosvjete, nalazi i program „podrška vjerskim školama“. Dakle, sredstva se dodjeljuju za osnivanje vjerske škole!

U Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju nigdje ne piše da se može finansirati „osnivanje ustanove“. O finansiranju vjerskih škola u Zakonu piše samo ovo: „Srednje vjerske škole (koje izvode javno važeće obrazovne programe) mogu se finansirati iz budžeta Crne Gore, u skladu sa članom 138 ovog zakona“. Dakle, po zakonu se mogu finansirati škole koje rade - izvode programe tako da Ministarstvo ne može finansijski pomagati osnivanje privatne vjerske škole.

Apsurdno je da sekularna država Crna Gora daje novčanu podršku za osnivanje vjerske škole i osim toga još apsurdnije je zato što je toj školi u ime države već potpisana licenca za rad? Licenca za rad školi se izdaje kada su ispunjeni svi uslovi propisani zakonom za početak rada škole. Ako škola, kao ova vjerska, koja bez odobrenja Nacionalnog savjeta treba da realizuje javno važeći obrazovni program traži sredstva iz budžeta, treba da ispunjava i uslove predviđene „Pravilnikom o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe“. Da li su članice komisije, navedene u tekstu Pobjede, za licenciranje škole provjerile i utvrdile da su ispunjeni svi propisani uslovi za rad škole kada su potpisale izvještaj i odobrile licenciranje? Evo šta piše u Pavilniku: „Površina potrebnog zemljišta privatne škole (bez zemljišta za objekat škole, salu, pristupe i staze), po pravilu je najmanje 20 m², po učeniku, u jednoj smjeni“ i da li je „najmanja površina prostora za nastavu po učeniku u jednoj smjeni za: učionicu 1,80 m²; kabinet 2,40 m²;... i kubatura za nastavne prostorije je najmanje 5 m³, po učeniku, u jednoj smjeni“. Na ovo treba dodati i fiskulturnu salu sa pratećim prostorijama!

Da li je protagonistima ove sramne prevare poznato šta je sekularna dražava? Da li im je poznato da sekularna država kao i sve druge treba da garantuje slobodno vjeroispovijedanje i osnivanje vjerskih škola, ali da ih sekularna država ne može ni osnivati ni finansirati. U javnim obrazovnim ustanovama koje se finansiraju novcem svih građana ne može biti vjeroispovijedanja ili učenja u religiji, vjeronauka.

Rješenje za finansiranje vjerskih škola je jednostavno. Osnivač vjerske škole treba da finansira njen rad. Zbog toga vjerske zajednice, ako su one osnivači, mogu da formiraju fondove u koje sredstva uplaćuju i njihovi vjernici, škole mogu da naplaćuju školarinu, roditeljima učenika mogu da se obezbijede beneficirani krediti itd. U državi u kojoj su vjerske zajednice odvojene od države, vjerske škole se ne mogu finansirati iz budžeta.

Zbog toga na Ustavnom sudu treba provjeriti ustavnost člana 139 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju kojim se propisuje mogućnost finansiranja vjerskih škola.

Sve ovo se dešava kada je Ministarstvo prosvjete nesposobno da obezbijedi osnovne uslove za rad javnih obrazovnih ustanova: škole su nezagrijane, još nijesu dobile lož ulje za grijanje, u mnogim gradovima djeca nemaju prevoz do škola, školama nedostaje računarska oprema, školama nedostaje namještaj-klupe i stolice, odlaže se završetak izgradnje i opremanja novih škola, nastavnicima se ne plaća prevoz između gradova, neizvjesno je povećanje plata itd. Prioritet je sada da Ministarstvo prosvjete kojim rukovodi Vojinović usmjeri sredstva ne za navedene potrebe javnih obrazovnih ustanova nego za osnivanje SPC škole?

Na kraju, recimo da ne znamo da je sve u vezi ovih škola nezakonito i da zaboravimo da je Crna Gora sekularna država, mora se odgovoriti na pitanje: zašto da Crna Gora finansira osnivanje SPC škole kada SPC ima novca da gradi stanove, hotele, razvija vjerski biznis, biznis sa imovinom, kada se u kripti Hrama u vrećama čuva novac, tj. nijesu siromašni i bez novca?

Portal Analitika