Abiznis

Alter Modus: Od septembra krediti bez provizije

Izvor

Navedena akcija ukidanja provizije na sve novoodobrene kredite dio je politike ove MFI, koja je usmjerena na obezbjeđivanje pristupa novcu pod što povoljnijim uslovima.

„Naš pristup kreditiranju fokusiran je na potrebe svakog pojedinačnog klijenta i prilagođen njegovim konkretnim privrednim aktivnostima. Imajući u vidu nepovoljni ekonomski ambijent sa kojim se preduzetništvo generalno suočava i potrebe klijenata, procijenili smo da je ukidanje provizije jedan od koraka koji će uticati na smanjenje finansijskog opterećenja naših klijenata“, naveli su iz Alter Modusa.

Iz ove finansijske institucije precizirali su da će ukidanje provizije u procesu uzimanja kredita za klijente značiti uštedu i do 100 eura, zavisno od iznosa odobrene pozajmice.

„Kao institucija koja vodi računa o potrebama svojih klijenata, nastojaćemo da i u narednom periodu revidiramo naše uslove kreditiranja u cilju postizanja većeg stepena zaštite i zadovoljstva korisnika naših usluga“, saopštili su iz Alter Modusa.

Alter Modus odobrava mikrokredite preduzetnicima iz oblasti trgovine, usluga, zanata, ugostiteljstva, poljoprivrede, stočarstva i proizvodnje. Krediti ove MFI namijenjeni su ulaganjima u razvoj i proširenje posla, kao i poboljšanju uslova života u preduzetničkim domaćinstvima.

Alter Modus posluje kroz 19 kancelarija u 13 crnogorskih gradova.

Portal Analitika