Društvo

Ministarka odbrane sa NVO o Strategijskom predstavljanju odbrane

milica
M
inistar odbrane prof. dr Milica Pejanović- Đurišić sastala se sa predstavnicima akademske zajednice i nevladinog sektora u cilju predstavljanja Strategijskog pregleda odbrane. Ovo je bila prilika da zainteresovane strane van Ministarstva odbrane uzmu učešće u diskusiji o dokumentu koji predstavlja viziju budućeg razvoja sistema odbrane, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Ministarka odbrane sa NVO o Strategijskom predstavljanju odbrane
Portal AnalitikaIzvor

„Nacrtom novog Strategijskog pregleda odbrane pokušali smo da damo odgovor na pitanje „U kom pravcu i na koji način treba nastaviti sa razvojem sistema odbrane Crne Gore da bi se ostvarili definisani nacionalni odbrambeni ciljevi“ “, istakla je Pejanović- Đurišić u obraćanju uoči prezentacije inoviranog dokumenta.

Novim Strategijskim pregledom odbrane utvrđene su glavne smjernice za planiranje i razvoj odbrane za naredni period, pri čemu se imalo u vidu da će realizacija datih preporuka biti uslovljena promjenom ekonomskih parametara koji neposredno utiču na finansiranje sistema odbrane. Inoviranim dokumentom određeni su prioriteti kojima se obezbjeđuje izvršavanje ustavne uloge Vojske Crne Gore i ispunjavanje vojno- odbrambenih uslova za integraciju u NATO i EU.

U Ministarstvu odbrane ističu da će se reorganizacija Vojske CG realizovati se kroz plansko smanjivanje jedinica, napuštanje i smanjenje nepotrebnih infrastrukturnih lokacija, brojno smanjenje komandi i popunu novoformiranih jedinica sa nedostajućim kadrom.

Predstavnici nevladinog sektora saglasni su sa organizatorom da današnji susret predstavlja dobru polaznu osnovu za realizaciju budućih zajedničkih projekata i inicijativa , dok je iz akademske zajednice upućen poziv za saradnju u oblasti usavršavanja ljudskih resursa za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske na univerzitetima u Crnoj Gori.

Ministar Pejanović- Đurišić kazala je da je ova vrsta komunikacije između Ministarstva i civilnog sektora više nego potrebna i izrazila uvjerenje da Crna Gora raspolaže stručnim kapacitetima da može na kvalitetan način da odgovori svim izazovima i reformama koji su pred nama. Takođe, ministar odbrane istakala je da će Ministarstvo i u narednom periodu organizovati slične aktivnosti a u cilju povećanja transparentnosti rada Ministarstva odbrane i Vojske , kao i radi kvalitetne razmjene mišljenja sa što većim brojem relevantnih subjekata i pojedinaca.

 

Portal Analitika