Abiznis

Vlada predložila Sanju Mugošu za direktorku PROKONA-a

proconok
M
inistarstvo održivog razvoja i turizma predložilo je juče Sanju Mugošu za vršioca dužnosti izvršnog direktora preduzeća „Project-Consultinga“ (PROKON)

Vlada predložila Sanju Mugošu za direktorku PROKONA-a
Portal AnalitikaIzvor

Mugoša je na toj funkciji zamijenila Jadranku Vojinović, koja je obavljala tu funkciju od 2008.godine. Mugoša je po obrazovanju diplomirani ekonomista.

PROKON je nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, i u narednom periodu imaće izuzetan značaj za državu jer se bavi im implementacijom projekata iz oblasti vodosnabdijevanja,  upravljanja otpadom i zaštitom životne sredine.

Poslovna politika PROKON-a je, prije svega, posvećena ostvarivanju ciljeva definisanih u različitim državnim strateškim dokumentima usvojenim za potrebe realizacije ideje održivog razvoja ekološke države odnosno implementaciji projekata uspostavljanja adekvatnog infrastrukturnog sistema koji će obezbijediti sprečavanje zagađenja prirodnih resursa, a prije svega vode, vazduha i zemljišta.

Portal Analitika