Abiznis

CBCG: Mjere za suzbijanje sive ekonomije doprinijeće stabilnosti sistema

cbcg
S
avjet za finansijsku stabilnost podržao je usvajanje zakona o mjerama za suzbijanje sive ekonomije koje će, kako je ocijenjeno, doprinijeti većoj fiskalnoj, a poslijedično i finansijskoj stabilnosti sistema, prenosi MINA.

CBCG: Mjere za suzbijanje sive ekonomije doprinijeće stabilnosti sistema
Portal AnalitikaIzvor

Savjet je danas razmatrao radnu verziju tog zakona i analizirao njegov uticaj na fiskalne i rizike u realnom sektoru.

„Pozitivni uticaji ovog Zakona ogledaju se u povećanoj fiskalnoj disciplini, povećanju fiskalnih prihoda i suzbijanju nelojalne konkurencije“, saopšteno je iz Centralne banke.

Na sjednici je konstatovano da se ovim zakonom moraju popuniti sve pravne praznine u crnogorskom zakonskom okviru, koje su generator sive ekonomije. Savjet je zaključio da donošenje ovakvog zakona pozitivno utiče na rizike u fiskalnoj sferi i iskazao podršku ovakvom rešenju koje će doprinjeti, na prvom mjestu većoj fiskalnoj, a posljedično i finansijskoj stabilnosti sistema.

Savjet je razmatrao i Analizu održivosti javnog duga Crne Gore, dokument koji je Vlada usvojila na poslednjoj sjednici i podržao počinjanje aktivnosti po pitanju restrukturiranja duga i napore koje je Vlada usmjerila ka snaženju fiskalnih pozicija u pravcu dostizanja fiskalne stabilnosti, prenosi MINA.

„Takođe, Savjet je iskazao pozitivan stav o doprinosu ovih aktivnosti na stanje finansijske stabilnosti, kao i pozitivna očekivanja ka očuvanju održivosti politike javnog duga, u dužem roku“, navedeno je u saopštenju.

Savjet je podržao aktivnosti na izradi teksta novog zakona o platnom prometu, koje su u završnoj fazi. Ovim zakonom će se važeći propisi o platnom prometu uskladiti sa direktivama o platnim uslugama, institucijama elektronskog novca i finalnosti poravnanja u platnim sistemima.

„Na ovaj način stvoriće se pravni okvir za pružanje platnih usluga koji će biti u potpunosti harmonizovan sa propisima Evropske unije, što je preduslov za buduće učešće na jedinstvenom tržištu platnih usluga na nivou Evropske unije. U tom pravcu, Savjet je konstatovao da bi bilo značajno i neophodno obezbijediti da se ovaj zakon donese do sredine ove godine, kako bi se olakšalo otvaranje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u okviru Poglavlja 4 –Slobodno kretanje kapitala“, zaključeno je u saopštenju.

Portal Analitika