Društvo

Drastično porastao broj zahtjeva za azil, strah od migranata iz Grčke

azilantiok
M
inistarstvu unutrašnjih poslova u prošloj godini podnijeto je 1529 zahtjeva za azil, dok u ovoj godini taj broj iznosi već 131, što je skoro sedam puta više nego 2011. Podaci pokazuju da posljednjih godina broj azilanata u Crnoj Gori raste, a do sada je podnijeto ukupno 1938 zahtijeva, od čega je odobreno sedam. Najveći broj azilanata je iz arapskih zemalja.

Drastično porastao broj zahtjeva za azil, strah od migranata iz Grčke
Portal AnalitikaIzvor

U informaciji Ministartva unutrašnjih poslova dostavljenoj Portalu Analitika navodi se da statistika pokazuje trend povećanja broja onih koji traže azil u Crnoj Gori, što upućuje na to da je potrebno dodatno ojačati administrativne i tehničke kapacitete Kancelarije za azil.

Najviše azilanata dolazi iz Grčke, preko čije teritorije nezakoniti migranti, uglavnom bez dokumenata, dolaze do teritorije Albanije, Makedonije, Srbije i Kosova, a dalje kao tranzit koriste Crnu Goru. Prema izvorima relevantnih međunarodnih tijela, u Grčkoj trenutno boravi oko 2.500.000 nezakonitih migranata, što ukazuje da će u 2013.godini doći do povećanog trenda pritiska migranata na zemlje regiona, sa ciljem da što prije stignu do zemalja zapadne Evrope.

Kako ocjenjuju u Ministarstvu, predstojeći ulazak Republike Hrvatske u EU će dodatno otežati poziciju Crne Gore, imajući u vidu da će nezakoniti migranti tražiti najkraći put da stignu do članice EU. Stoga je u narednom periodu u Crnoj Gori realno očekivati povećanje nezakonitih migracija, koje imaju elemente organizovanosti.

Inače, karakteristika nezakonitih migracija kod nas je da one imaju tranzitni karakter i da se preko naše teritorije odvijaju prema zemljama EU. Uglavnom se radi o ekonomskim migrantima.

U Ministarstvu ističu da je Sektor granične policije uspijevao da kroz pojačane aktivnosti određeni broj lica koja su zatečena nezakonito uz granicu sa Albanijom vrati policiji ove zemlje u skraćenom postupku readmisje. Nezakoniti migranti koji nijesu prihvaćeni u skraćenom postupku su prekršajno procesuirani, izrečena im je kazna zatvora, nakon koje su oni obično tražili azil.

Podgorica ima prihvatilište za strance u kome ima mjesta za 46 lica, što u bliskoj budućnosti, kako navode u Ministarstvu, zbog trenda rasta nezakonitih migranata neće zadovoljavati potrebe.

Na planu suzbijanja nezakonitih migracija, pripadnici granične policije u 2012.godini spriječili su u nezakonitom prelasku državne granice 608 lica, dok je zbog nezakonitog boravka procesuirano 523 strana državljana, a zbog neispunjavanja uslova, ulazak u Crnu Goru nije odobren za 1.449 stranaca.

Kada je riječ o smještaju azilanata, u Spužu je u toku izgradnja Centra za njihov smještaj. Centar je projektovan za 65 lica, i njegova realizacja je u završnoj fazi.

foto: novosti.rs

Portal Analitika