Društvo

Rajković: Sajber kriminal najveći izazov današnjice

1502min
C
rna Gora je stvorila normativne i operativne mehanizme za borbu protiv sajber kriminala, koji uz terorizam i organizovani kriminal, postaje najveći bezbjednosni izazov današnjice, saopštila je danas pomoćnica ministra pravde za međunarodnu saradnju i evropske integracije Svetlana Rajković na završnoj sesiji Konferencije o strateškim prioritetima, održanoj u sklopu CyberCrime@IPA Regionalnog projekta o borbi protiv računarskog kriminala u Dubrovniku.

Rajković: Sajber kriminal najveći izazov današnjice
Portal AnalitikaIzvor

Ona je u svom izlaganju istakla važnost članstva Crne Gore u IMPACT-u, čiji značajan dio predstavlja Globalni centar za prepoznavanje sajber prijetnji u ranoj fazi njihovog razvoja, upoznala učesnike sa odredbama Zakona o informacionoj bezbjednosti na polju prevencije i zaštite od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema, kao i sa osnivanjem Akademskog centra za računarsku bezbjednost, i Programom stručnog usavršavanja Uprave za kadrove kojim je obuhvaćena i oblast informacione bezbjednosti.

Pored ostvarenog, Rajković je istakla da postoji prostor za izmjene i dopuname postojećih, ili donošenje novih zakona, na osnovu kojih bi se još uspješnije otkrivala i krivično gonila lica koja se bave svim oblicima računarskog kriminala, i naglasila da će se na tim aktivnostima raditi u okviru harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, kao i sa standardima NATO.

Najavljujući pripremu Strategije o sajber bezbjednosti, Rajković je naglasila da će posebna pažnja biti posvećena edukaciji kadra u tužilaštvu i policiji, kroz unaprjeđenje programa obuka Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i Policijske akademije, u saradnji sa evropskim i međunarodnim partnerima.

Danas, posljednjeg dana konferencije, visoki predstavnici zemalja učesnica projekta usvojili su Deklaraciju o strateškim prioritetima u borbi protiv računarskog kriminala.

Crna Gora će krajem aprila ove godine biti domaćin završne konferencije ovog projekta.

Portal Analitika