Društvo

Ostvaren napredak u oblasti zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori

2801zenevaU Ženevi je danas, na sjednici Savjeta za ljudska prava, predstavljen Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, u okviru drugog ciklusa Opšteg periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u državama članicama Ujedinjenih nacija.

Ostvaren napredak u oblasti zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori
Portal AnalitikaIzvor

Izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, koji je pripremljen je u skladu sa smjernicama Savjeta za ljudska prava, sadrži pregled stanja ljudskih prava i napredak ostvaren u periodu između dva izvještajna ciklusa, sa fokusom na implementaciju preporuka iz prvog procesa.

Dokument je urađen u saradnji državnih organa (ministarstava i organa uprave) i nevladinih organizacija (Građanska alijansa, Centar za demokratiju i ljudska prava i Centar za prava djeteta), uz podršku sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori.

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović je predvodio Delegaciju Crne Gore u kojoj su učestvovali predstavnici državnih organa i pravosuđa.

Ministar se u uvodnom izlaganju osvrnuo na napore koje Crna Gora čini u cilju poštovanja ljudskih prava i predstavio kokretne rezultate u prilog vidnom napretku u razvoju i izgradnji stabilnog normativnog i institucionalnog sistema za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje ljudskih prava i sloboda.

Posebno je istakao zadovoljstvo što se Izvještaj predstavlja upravo u ovom periodu, imajući u vidu da je 1. januara 2013. godine počelo članstvo Crne Gore u Savjetu za ljudska prava.

- Imajući u vidu strateško opredjeljenje Crne Gore da kontinuirano unapređuje vladavinu prava, pravni poredak i sistem zaštite prava i sloboda svojih građana, u cilju približavanja kriterijumima neophodnim za punopravno članstvo u Evropskoj Uniji, ostvarujući brojne obaveze u normativnom i institucionalnom smislu ostvaren je veliki napredak u ostvarivanju ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, kazao je Numanović.

Zbog svojih dostignuća i konkretnih rezultata na ovom polju, Crna Gora je država članica Ujedinjenih Nacija, Savjeta Evrope i drugih međunarodnih i organizacija i regionalnih inicijativa, kao i strana ugovornica najvažnijih međunarodnih instrumenata u oblasti ljudskih prava.

Portal Analitika