Društvo

DPS: Ideja dobra, ali novca za nacionalnu penziju za žene nema

14zena_djecaČlanovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje pozdravljaju zahtijev Unije slobodnih sindikata da žene koje imaju troje i više djece dobiju nacionalnu penziju. U DPS-u smatraju da je posrijedi odlična ideja, ali za, kako kažu, neko bolje vrijeme. Pozitivna vjeruje da nemogućnost realizacije takvog prijedloga ne bi trebalo opravdavati teškom ekonomskom situacijom. Vjeruju da je u Budzetu moguće naći sredsta za  njegovo sprovodjenje.

DPS: Ideja dobra, ali novca za nacionalnu penziju za žene nema
Portal AnalitikaIzvor


Kako javlja radio Antena M, USSCG tražiće od Vlade i Skupštine da se ženama sa više od 15 godina staža, koje imaju četvoro i više djece, te onima sa 25 godina staža koje imaju troje djece, ukoliko to žele, dodijeli nacionalna penzija. Član Odbora za zdravstvo rad i socijalno staranje iz DPS-a

Halil Duković

pozdravlja takvu ideju. Kaže da je materistvo veoma bitno, jer smo sve starije društvo. Napominje, međutim, da treba sagledati sve aspekata takvog zahtijeva:“Pitanje je da li je tu lijepu ideju moguće ostvariti u ovako teškoj ekonomskoj situaciji. Pitanje je kome sada nešto uzeti da bi nekome drugome dodali. Situacija je onakva kakva jeste. Zato smatram da je posrijedi odlična ideja, ali za neko vrijeme u kome će biti bolja ekonomska situacija.”U Pozitivnoj Crnoj Gori podržavaju inicijativu USSCG u vezi sa dodjeljivanjem nacionalne penzije majkama koje imaju troje i više djece. Član Odbora za zdravstvo rad i socijalno staranje iz te partije,

Ana Ponoš

, smatra da nemogućnost realizacije takve ideje ne bi trebalo pravdati teškom ekonomskom situacijom:”Vjerujemo da je moguće u Budžetu naći sredstva za realizaciju ideje o nacionalnoj penziji za žene koje imaju troje i više djece. To je neophodno jer u Crnoj Gori trenutno nema socijalne pravde u dijelu materinstva. Materinstvo je, kod nas, jedna od ključnih barijera pri zapošljavanju žena.”Novica Stanić

iz Demokratskog  fronta kaže da u načelu podržava zahtijev USS, te da bi trebalo raspravljati o njegovim pojedinostima. Takođe napominje:”Nesporno da je ideja dobra, jer je natalitet u opadanju. Ekonomski uslovi su sve teži. Žene se sve manje i teže odlučuju na rađanje. “Rezolucijom o zaštiti materinstva i očuvanja stope nataliteta koju je USSCG usvojila 27. oktobra, predviđeno je da bi visinu nacionalna penzije trebalo propisati posebnim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, po ugledu na nacionalne penzije koje se dodjeljuju poslanicima, istaknutim kulturnim stvaraocima, ili vrhunskim sportistima, s tim da ona ne može biti niža od dvije trećine prosječne neto zarade u Crnoj Gori, u godini koja prethodi godini ostvarivanja prava.

foto: dreamstime.com

Portal Analitika