Društvo

OBRENOVIĆ: Na bazi prvih informacija, povreda Zakona u slučaju Ljumović je evidentna

bAZLP1806_OKDirektor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bojan Obrenović je u izjavi za Portal Analitika kazao da je na bazi prvih informacija do kojih je Agencija došla, evidentna povreda prava privatnosti bivšeg generalnog direktora Crnogorske komercijalne banke (CKB) Milke Ljumović.

OBRENOVIĆ: Na bazi prvih informacija, povreda Zakona u slučaju Ljumović je evidentna
Portal AnalitikaIzvor

Podsjetimo, juče su reagovali advokati Milke Ljumović tvrdeći da je Specijalni državni tužilac Đurđina Nina Ivanović, navodeći u javnosti detalje bolesti bivše direktorice CKB, ekstremno povrijedila njeno pravo na privatnost jer, prema riječima advokata Branislava Lutovca i Gorana Rodića, to nije bio predmet istrage.

- Ovi podaci svakako spadaju u kategoriju ličnih podataka, dok se konačan odgovor na dio pitanja koji se odnosi na povredu odredbi Zakona mora pažljivije analizirati. Svakako da se na bazi prvih informacija do kojih je Agencija došla putem tekstova objavljenih u medijima, može zaključiti da je povreda evidentna - kazao je Obrenović i dodao:

- Treba imati u vidu odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojim je određeno da se obrada ličnih podataka može se vršiti po prethodno dobijenoj saglasnosti lica čiji se lični podaci obrađuju i koja se može opozvati u svakom trenutku. Obrada ličnih podataka pored ostalog vrši se bez saglasnosti lica, ako je to neophodno radi izvršavanja zakonom propisanih obaveza rukovaoca zbirke ličnih podataka, kao i radi obavljanja poslova od javnog interesa ili u vršenju javnih ovlašćenja koja su u djelokrugu rada, odnosno nadležnosti rukovaoca zbirke ličnih podataka ili treće strane, odnosno korisnika ličnih podataka - pojasnio je Obrenović.

On je istakao da podaci o zdravstvenom stanju lica spadaju u posebne kategorije ličnih podataka.

- Podaci o zdrastvenom stanju lica spadaju u posebne kategorije ličnih podataka koje se mogu obrađivati u ovom slučaju javno objavljivati uz izričitu saglasnost lica,i u drugim slučajevima predviđenim članom 13 Zakona. Takođe, članom 14 Zakona određeno je da se obrada ličnih podataka koja se odnosi na krivična djela, izrečene krivične i prekršajne kazne ili mjere bezbjednosti, može se vršiti samo od strane ili pod nadzorom nadležnog državnog organa i ako su obezbijeđene mjere zaštite ličnih podataka u skladu sa zakonom - kategoričan je Obrenović.

Obrenović je kazao da se mora posebno voditi računa da se dobijeni podaci ne mogu obrađivati u većem obimu od potrebnog.

- Ono o čemu se mora posebno voditi računa kod obrade ličnih podataka, jeste obaveza da se isti ne mogu obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha za koju su namijenjeni. Iz navedenog proizilazi, da ukoliko prethodno nije data saglasnost lica čiji su podaci o zdrastvenom stanju javno objavljeni, da je samim iznošenjem došlo do povrede odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti - zaključio je Obrenović.

 

Portal Analitika