Abiznis

Vuksanović: Preduzetništvo prekretnica za rast ekonomije

131vuksStvaranje uslova za razvoj preduzetništva, najprije malih i srednjih preduzeća, kao i korišćenje punih potencijala u turizmu i poljoprivredi predstavljaju prekretnicu za poboljšanje crnogorske ekonomije, ocijenila je predsjednik Američke privredne komore u Crnoj Gori (AmCham), Svetlana Vuksanović.

Vuksanović: Preduzetništvo prekretnica za rast ekonomije
Portal AnalitikaIzvor

Ona je agenciji Mina-business kazala da pored stvaranja uslova za razvoj preduzetništva, treba raditi na vladavini prava kao što su efikasnost rada sudstva i podjednaka primjena zakona i regulativa. 

“Poboljšanje i efikasnost u radu lokalne i državne administracije ključni su za razvoj privrede, kako bi se olakšale procedure i uslovi poslovanja za sadašnje i buduće investitore”, poručila je Vuksanović.

Prema njenim riječima, postojanje sive ekonomije i netransparentnost su prepreke s kojima se suočava privreda države, a tu su svakako izazovi vezani za tržište rada, nelikvidnost kompanija i visoke kamatne stope.

“Dalja ulaganja su potrebna na polju infrastrukture, uključujući putnu, željezničku, snabdijevanje vodom, kanalizaciju i aerodrome, ako želimo da poboljšamo produktivnost i bolje povezivanje tržišta”, navela je Vuksanović.

Ona je ocijenila da trenutnu ekonomsku situaciju u Crnoj Gori karakterišu negativni ekonomski trendovi i recesija, koja je prisutna kako u cijelom regionu, tako i eurozoni.

“Evidentan je pad ulaganja stranih investitora i brojni izazovi za postojeće da svoj biznis učine održivim. Vlada i organi državne uprave se bore da mjerama ekonomske politike stvore bolji ambijent za razvoj biznisa, uprkos izazovima u pogledu kapaciteta, znanja i finansija, koji stoje na tom putu”, rekla je Vuksanović.

Transformacija je potrebna u, kako je dodala, svim elementima funkcionisanja privrede, počev od razvijanja svijesti za uspješno bavljenje biznisom, preko efikasnijih strukturnih reformi, fiskalne konsolidacije, pa do nalaženja inovativnih rješenja za održiv razvoj. Dublje povezivanje na polju trgovine i investicija je potrebno u regionu da bi se stekli uslovi za uspješnu prekograničnu saradnju i integraciju tržišta.

AmCham se tokom prošle godine bavila različitim aktivnostima koje su uglavnom bile usmjerene na poboljšanje poslovnog ambijenta i umrežavanje među našim članicama.

“Izdvojila bih niz događaja sa predstavnicima Vlade Crne Gore gdje su razmatrani aktuelni ekonomski trendovi, a pokrenuli smo i radnu grupu za poreze kako bi novoj Vladi ukazali na izazove s kojima se naše članice suočavaju u ovoj oblasti”, kazala je Vuksanović.

U fokusu rada AmCham-a je bila i korporativna društvena odgovornost, tako da su u školama sproveli akciju Čisto i zeleno za podizanje ekološke svijesti među mladima. Uz to, AmCham je i ove godine uspješno realizovala program stažiranja za studente sa crnogorskih univerziteta koji su svoje prvo poslovno iskustvo stekli u renomiranim kompanijama.

AmCham će, kako je poručila Vuksanović, u ovoj godini nastaviti aktivan rad na polju stvaranja boljih uslova za razvoj preduzetništva i privlačenje stranih direktnih investicija.

“U tom cilju ćemo, u saradnji sa Vladom Crne Gore, raditi na otklanjanju biznis barijera kao što su sporost u otvaranju novih biznisa, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, metodi za procjenu nepokretnosti i slično”, precizirala je Vuksanović.

AmCham će, kako je navela, intezivirati rad na polju poreske politike kako bi osnažili stvaranje uslova za konzistentno i predvidivo poslovno okruženje. U fokusu će biti i zapošljavanje mladih kako bi razvili njihovu svijest za bavljenje biznisom.

"U ovoj godini AmCham planira da pokrene projekat tiješnje saradnje sa dijasporom kako bi našim ljudima koji žive u Americi i uopšte u inostranstvu približili potencijale za ulaganje na crnogorsko tržište", zaključila je Vuksanović.

Portal Analitika