Abiznis

Veliki uspjeh Crne Gore u arbitražnom postupku protiv Deripaske

Investicioni arbitražni postupak između Olega Deripaske i Crne Gore konačno je okončan 15. oktobra 2019. godine, kada je postupajući arbitražni tribunal strankama dostavio svoju konačnu odluku. Takvom odlukom, arbitražni tribunal je jednoglasno utvrdio da bilateralni sporazum o zaštiti stranih investicija koji je zaključen između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije, nije primjenljiv na Crnu Goru, saopšteno je Portalu Analitika iz Ministarstva ekonomije.
Veliki uspjeh Crne Gore u arbitražnom postupku protiv Deripaske
Portal AnalitikaIzvor

“Stoga, arbitražni tribunal se oglasio u potpunosti nenadležnim i odbio da dalje odlučuje o tužbenim zahtjevima Deripaske. Arbitražni tribunal je, dodatno, odredio da Deripaska Crnoj Gori nadoknadi sve troškove arbitraže i pravnog zastupanja koje je Crna Gora do sad snosila u ovom postupku”, navodi se u saopštenju. 

Deripaska je ovaj arbitražni postupak pokrenuo decembra 2016. godine, tvrdeći da je Crna Gora prekršila više obaveza sadržanih u pomenutom sporazumu o zaštiti stranih investicija. 

“Iako nije bila opredijeljena tačna vrijednost spora, prethodno je najavljivano da će biti zahtijevana naknada štete ne manja od 600 miliona eura. Donošenjem konačne odluke u ovom postupku, Crna Gora je u potpunosti pobijedila potpuno neosnovane argumente Deripaske, i time odnijela još jednu u nizu pobjeda protiv Deripaske i njegovih kompanija”, precizirano je u saopštenju. 

Ovo je bio treći arbitražni postupak pokrenut protiv Crne Gore u vezi sa privatizacijom, poslovanjem i stečajem KAP-a. Prethodna dva postupka je pokrenula kiparska kompanija Deripaske, CEAC Holdings Limited, pri čemu jedan po osnovu bilateralnog sporazuma o zaštiti stranih investicija između Srbije i Crne Gore i Republike Kipar, a drugi po osnovu Ugovora o poravnanju iz novembra 2009. godine.

“U oba takva postupka postupajući arbitražni tribunali su odbijali CEAC-ove zahtjeve i dosudili Crnoj Gori troškove postupka. CEAC i dalje odbija da dobrovoljno isplati iznose na koje je obavezan pomenutim arbitražnim odlukama, i opstruira sudske postupke kroz koje Crna Gora pokušava prinudno da naplati svoja potraživanja”, naglašava se u saopštenju. 

Arbitražni tribunal u postupku protiv Deripaske činili su predsjedavajuća Jean Kalicki, i ko-arbitri Brigitte Stern i Zachary Douglas QC.

Crnu Goru su zastupali advokatska kancelarija Moravčević Vojnović i partneri AOD (u saradnji sa Schönherr) iz Beograda (advokati Slaven Moravčević, Jelena Bezarević Pajić, Tanja Šumar i Vanja Tica) i David Pawlak iz Varšave i Vašingona. 

Tužioca su u ovom postupku zastupali Egorov Puginsky Afanasiev & Partners (Moskva), prof. Guglielmo Verdirame i dr Kate Parlett (London) i Hecate Legal Advisory LLC (Moskva).
 

Portal Analitika