Društvo

Nove krivične prijave za bespravne aktivnosti u šumarstvu

Predstavnici Koordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu, na čelu sa državnim sekretarom za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Milosavom Anđelićem, boravili su danas u Plavu gdje su učestvovali zajedno u akciji pošumljavanja povodom jubileja -  28 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom. Prethodno učestvovali su u akciji tim povodom u Podgorici.
Ilustracija
Ilustracija
Portal AnalitikaIzvor

Pošumljavanje je simbolički započeto u ranim jutarnjim satima  sadnjom 90 sadnica mladog drveća u dvorištu škole “Štampar Makarije” u Podgorici. Ove aktivnosti su podržali predstavnici Vlade, rukovodstva opštine, lokalni mediji, nevladine organizacije i škole.

Nakon toga, nastavljena je akcija pošumljavanja pod nazivom “Sadnica za svakog stanovnika Crne Gore” koja započeta prošle godine a danas nastavljena u PJ Plav i u svim područnim jedinicama,  gdje su pošumljene nove površine. U akciji pošumljavanja u Plavu svoj konkretan doprinos je dala i ambasadorka republike Bugarske u Crnoj Gori dr Meglena Plugchieva koja je pored dužnosti koje trenutno obavlja  i ugledni ekspert iz oblasti šumartsva.

U Plavu održan novi sastanak: Nove krivične prijave za bespravne aktivnosti

Nastavljajući praksu okupljanja i rada na terenu, uglavnom u opštinama na sjeveru Crne Gore, Koordinacioni tim je održao sastanak u Plavu na kome su razmotreni dosadašnji i novi rezultati u borbi protiv nelegalnih aktivnosti koje ugrožavaju naše šumske resurse. Sastanku je prisustvovala i ambasadorka Bugarske.

Saopšteno je da su u period od posljednjeg sastanka podnešene nove krivične prijave. Konkretno, CB Bijelo Polje je protiv lugara B.K. iz Mojkovca podnijela krivičnu prijavu zbog djela  - nesavjestan rad u službi, povodom bespravne sječe na reonu Petrovica omar i Crvena lokva u ukupnoj drvnoj masi od  127 m3 četinara i 37 m3 lišćara čija je vrijednost 10.307.29 eura. Takođe, podnijeta je krivična prijava protiv M.M. zbog šumske krađa u GJ Bjelasica u količini od 20.16 m3 bukvog drveta.

Na osnovu zajedničkih aktivnosti Uprave za šume i CB Berane podnijeta je krivična prijava protiv lugara T. P. zbog nesavjesnog rada u sluzbi i bespravne sjece u GJ Gradišnica Jelovica - PJ Andrijevica, u iznosu 1.495,29 m3 lišćara ukupne vrijednosti 27.991,82 eura.

U Pljevljima u GJ Kozička Rijeka su komisijski konstatovane bespravne sječe 160 stabala u ukupnoj drvnoj masi od 443 m3. Ova prijava je proslijeđena državnim organima na postupanje. I na ovom sastanku bilo je riječi o slučaju davanja koncesije preduzeću iz Pljevalja koje je u vrijeme dobijanja predmetne koncesije imalo višegodišnju blokadu žiro računa od više od 2 miliona eura.

Iskazano je i očekivanje da će se procesiurati slučajevi tri koncesije na prostoru PJ Kolašin gdje su evidentni propusti nadležnih službenika koji su omogućili da se posiječe višestruko veća količina drvne mase od ugovorene i to bez prateće planske dokumentacije.

Takođe u novom Programu gazdovanja šumama u GJ “Bukov potok-Sušac” – PJ Kolašin evidentiran je značajan manjak drvne mase koji je očigledno proizvod sprvodenih bespravnih sječa na tom području.

Portal Analitika