Abiznis

Smanjenje cijena roming usluga u državama Zapadnog Balkana

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je 06.06.2019. godine donijela Odluku kojom je Crnogorskom Telekomu, Telenoru i Mtelu naložila da od 01.07.2019. godine primjene cijene roming usluga u skladu sa Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u državama Zapadnog Balkana.
Smanjenje cijena roming usluga u državama Zapadnog Balkana
Portal AnalitikaIzvor

Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana je zaključen 04.04.2019. godine u Beogradu između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija: Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Srbije i Kosova. Sporazum je u ime Crne Gore potpisala Ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

Navedenim sporazumom je predviđeno da se od 01.07.2019. godine smanje cijene roming usluga između država potpisnica sporazuma. Takođe, Sporazumom je predviđeno da će se od 01.07.2021. godine roming usluge za korisnike iz država potpisnica Sporazuma naplaćivati kao da je korisnik rominga u svojoj matičnoj mreži (tzv. "roaming like at home" - RLAH režim naplate). 

Nakon potpisivanja Sporazuma o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana, resorna ministarstva, regulatorna tijela u oblasti elektronskih komunikacija, Regionalni savjet za saradnju (RCC) i operatori iz država potpisnica sporazuma su preduzeli sve potrebne aktivnosti u cilju implementacije Sporazuma i sniženja cijena rominga od 01. jula 2019. godine.

U skladu sa navedenom Odlukom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, korisnici iz Crne Gore kada budu koristili roming usluge u državama potpisnicama Sporazuma, počev od 01.07.2019. godine, plaćaće maksimalnu cijenu bez PDVa za odlazne pozive prema mrežama u Crnoj Gori u iznosu 8,16 €cent/min, za dolazne pozive iz regiona plaćaće 4 €cent/min, za SMS poruke poslate prema mrežama u Crnoj Gori će plaćati 3,5 €cent/SMS, dok će za uslugu prenosa podataka plaćati maksimalno 2,62 €cent/MB.

U odnosu na maksimalne cijene koje trenutno važe za korišćenje roming usluga u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji, državama sa kojima su cijene usluga rominga regulisane od 2015. godine, cijene usluga rominga  će biti snižene za 57 odsto za usluge odlaznih poziva prema mrežama u Crnoj Gori, za 20 odsto za dolazne pozive iz regiona, za 41 odsto za SMS poruke i 86 odsto za uslugu prenosa podataka.

Maloprodajne cijene roming usluga sa Albanijom i Kosovom, koje do sada nijesu bile regulisane, biće još značajnije snižene. Cijene usluge odlaznih poziva i prenosa podataka, kada korisnici iz Crne Gore koriste uslugu rominga u ovim državama, biće snižene za preko 90 odsto, a cijena usluge slanja SMS poruka biće snižena više od 80 odsto.

Pored regulisanih cijena maloprodajnih roming usluga, operatori mogu ponuditi korisnicima rominga da za dnevnu ili za neku drugu fiksnu periodičnu naknadu, koriste određenu količinu regulisanih usluga rominga.  Takođe, operatori mogu korisnicima da ponude i drugačije cijene roming usluga od onih koje su određene Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga i Odlukom Agencije, koje korisnik može sam da odabere u slučaju da su povoljnije za njega. Prelazak sa regulisanih cijena na alternativne cijene roming usluga obavlja se u toku jednog radnog dana i besplatan je za korisnika.

Portal Analitika