Društvo

Na Građevinskom fakultetu 110 mjesta za nove studente

Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore planira da upiše 110 studenata u generaciji koja svoje osnovne studije počinje 2019/20. godine. Svi studenti osnovnih studija su na studijskom programu Građevinarstvo, navodi prodekanica za nastavu Građevinskog fakulteta UCG Biljana Šćepanović.

Na Građevinskom fakultetu 110 mjesta za nove studente
Portal AnalitikaIzvor

Na trećoj godini, u posljednjem semestru, imaju mogućnost izbora modula – Konstrukcije ili Infrastrukture.

“Za razliku od osnovih studija, na kojima ove godine upisujemo već treću generaciju u novom modelu studiranja 3+2+3, specijalističke i magistarske studije su i dalje organizovane po starom modelu studiranja 3+1+1+3, a upis se vrši u septembru, neposredno pred početak studijske godine”, objašnjava ona.

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u I godinu osnovnih studija UCG, iz 2018. godine, osnovne studije Građevinskog fakulteta mogu upisati kandidati koji su završili gimnaziju, licenciranu srednju vjersku školu, građevinsku, arhitektonsku, geodetsku, rudarsku, geološko-rudarsku, elektrotehničku, mašinsku ili saobraćajnu školu, nivo IV-1. Za kandidate iz ostalih srednjih škola ne postoji mogućnost upisa.

“Za upis na Građevinski fakultet ne polaže se prijemni ispit. Upis se vrši prema rang-listi prijavljenih kandidata, koja je sačinjena u skladu sa njihovim uspjehom i rezultatima u srednjoj školi. Boduju se: opšti uspjeh za sva četiri razreda; rezultati postignuti na eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; ocjene iz pojedinih predmeta (Matematika i Fizika (ili Mehanika)) u III i IV razredu; uspjeh na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja; diplome Luča ili njihovi ekvivalenti”, objašnjava Šćepanović.

 

Prema riječima prodekanice za nastavu, uz klasične metode nastave, studenti uče kroz intenzivan praktičan rad -laboratorijske vježbe, posjete gradilištima, kao i obilasci izgrađenih objekata su sastavni dio nastave.

“Problemi koje obrađujemo na časovima, kao i zadaci koje studenti individualno i samostalno rade u sklopu svojih semestarskih radova su realni primjeri iz prakse. Isto važi za završne/diplomske radove – riječ je o projektima realnih objekata ili organizacije njihovog građenja kakve će svršeni studenti već sjutra raditi i realizovati u praksi”, kaže Šćepanović i dodaje da nastavno osoblje kontinuirano radi na osavremenjavanju nastave i trudi se da ide u korak sa aktuelnim trendovima i struke i nauke.

Kad je riječ o zapošljenju posle studija, prodekanica kaže da zvanične analize Zavoda za zapošljavanje pokazuju da postoji kontinuirana potreba za građevinskim inženjerima kod nas.

“Svjedoci smo realizacije, kao i planova za nove velike infrastrukturne projekte/objekte u Crnoj Gori, koji znače nova radna mjesta za građevince. O kvalitetu diploma Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore govori i činjenica da je veliki broj inženjera sa diplomom našeg fakulteta zaposlen širom svijeta, gdje ostvaruju izvanredne rezultate u različitim oblastima građevinarstva“, poručuje ona.

Smatra da programi univerzitetske razmjene znatno doprinose inoviranju nastave, kako kroz studentske, tako i kroz nastavničke mobilnosti, kako kroz boravke naših studenata i nastavnika na stranim univerzitetima, tako i kroz gostovanja stranih studenata i nastavnika kod nas.

“Svaka mobilnost je dragocjena prilika da se spozna i usvoji nešto novo, kako u struci i nauci, tako i u nastavnim metodama, pa i u životnim pogledima i stavovima. Građevinski fakultet je uključen u Erasums+ program (kroz brojne inter-institucionalne ugovore koje Univerzitet Crne Gore ima sa EU univerzitetima), u CEEPUS program (član smo tri mreže sa različitim partnerima iz Evrope), a naši studenti imaju mogućnost prijave na brojne ostale konkurse za studije i stručnu praksu van Crne Gore”, zaključila je Šćepanović.

Portal Analitika