Abiznis

Salinas: Obrazovanje ključni preduslov za konkurentnost Crne Gore

Projekat Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost (HERIC) koji je finansiran sa 12 miliona eura zajma IBRD-a završava se 30. juna nakon uspješne implementacije. Kroz HERIC projekat, Vlada Crne Gore je ojačala kvalitet i važnost visokog obrazovanja i istraživanja u cilju obezbjeđivanja njihovog većeg doprinosa ekonomiji i društvu. Projekat je implementiran u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom nauke.


Salinas: Obrazovanje ključni preduslov za konkurentnost Crne Gore
Portal AnalitikaIzvor

„Obrazovanje je zaista ključ koji omogućava mladima da iskoriste svoj puni potencijal. Obrazovanje je od suštinskog značaja za Crnogorce kako bi imali pristup većem broju i boljim radnim mjestima. Ovaj projekat je postigao neke vrlo dobre rezultate u pogledu poboljšanja kvaliteta obrazovanja i obezbjeđivanja da crnogorsko društvo ima koristi od rada istraživača. To su veoma dobri koraci u pravom smjeru i oni pokazuju da se poboljšanja mogu dogoditi u kratkom vremenskom periodu, ali ima još da se radi”, rekao je Emanuel Salinas, šef kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru.

U oblasti visokog obrazovanja, ovim projektom je pružena podrška novom modelu finansiranja visokog obrazovanja koji je zauzvrat omogućio besplatan upis za sve nove studente osnovnih studija na državni univerzitet; promovisane su reforme zahvaljujući kojima su četiri univerziteta reakreditovana u skladu sa normama i praksama EU utvrđenim u Bolonjskom procesu; pružena je podrška univerzitetima i fakultetima u Crnoj Gori pomoću institucionalnih grantova za jačanje njihovih administrativnih i operativnih kapaciteta koji su doveli do boljih uslova za održavanje nastave; u okviru projekta sprovedena je i šema grantova da bi se podržala mobilnost studenata i naučnog osoblja.

I konačno, u projektu je obezbijeđena tehnička i analitička podrška internacionalizaciji u cjelokupnom sektoru visokog obrazovanja, uključujući osnivanje nove kancelarije za koordinaciju bilateralnih i multilateralnih programa.

U oblasti inovacija i konkurentnog istraživanja, uspješno je pilotiran Centar izvrsnosti – u kojem su koordinirani napori niza domaćih i međunarodnih fakulteta.

Pored toga, u osam inovacionih projekata uspostavljena su javno/privatna partnerstva odnosno partnerstva za međunarodno istraživanje i razvoj i ostvaren je značajan uticaj počev od razvoja patentiranih novih metoda za kontrolu komaraca pa do osnivanja novih inovativnih preduzeća koja su predvodnici u primjeni nove tehnologije za praćenje pacijenata sa srčanim oboljenjima.

U okviru projekta, Klinički centar u Podgorici je dobio laboratorijsku opremu za pacijente kojima su potrebni transplatacija organa i genetički skrining čime je dat doprinos značajnom smanjenju izdataka državnog budžeta i unapređenju sveukupnog kvaliteta zdravstvene njege.

Ostale aktivnosti koje su bile podržane projektom su: podrška koju je dobilo AD Marina u Baru u unapređenju standarda vezanih za životnu sredinu i bezbjednost; ugrađivanje prve stanice za mjerenje atmosferskih pražnjenja, čime se pomaže u sprečavanju štete koju atmosferska pražnjenja mogu izazvati na skoro svim većim telekomunikacionim sistemima; i podrška uvezivanju tradicionalnih jela i kulturnog nasljeđa kao važnog segmenta ponude turističkog sektora.

Ovo su neki od primjera kojima se ilustruje kako unaprijeđene veze između istraživanja, inovacija i privatnog sektora mogu pomoći crnogorskom društvu.

Svjetska banka će nastaviti da radi sa Vladom Crne Gore i da se oslanja na odlične rezultate ostvarene u projektu HERIC u cilju podsticanja rasta i programa zapošljavanja u zemlji.

Portal Analitika