Društvo

Osnovano prvo udruženje Crnogoraca u Švedskoj

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović boravio je u radnoj posjeti Švedskoj, u okviru koje je prisustvovao osnivačkoj sjednici udruženja “Sloga” u Štokholmu
Osnovano prvo udruženje Crnogoraca u Švedskoj
Portal AnalitikaIzvor

Ovo je prvo udruženje crnogorskih iseljenika koje je osnovano na teritoriji K. Švedske. Osnivačka skupština održana je 10. juna i na njoj su usvojeni Program i Statut udruženja kao i ostali pravni akti.

Skupštini je prisustvovalo više od 50 naših iseljenika. Inicijator osnivanja udruženja je ugledni iseljenik Veselin Mijač, koji je član novog saziva Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima, kao i dobitnik Nagrade za unaprijeđenje privrednog partnerstva sa Crnom Gorom koju dodjeljuje Uprava za dijasporu. Mijač će primiti nagradu u okviru manifestacije “Dani dijaspore-iseljenika” koja se održava 29. jula u Baru, a nagradu će uručiti predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Takođe, Veselin Mijač je izabran za presjednika udruženja. Na sjednici je iskazano zadovoljstvo osnivanjem udruženja naših iseljenika u K. Švedskoj jer će se time kanalisati potrebe i zahtjevi iseljenika ka matičnoj državi. Naši iseljenici su postavili brojna pitanja iz raznih oblasti koja se tiču dobijanja crnogorskog državljanstva i ostalih ličnih isprava matične države smatrajući da je neophodno otvoriti Generalni konzulat Crne Gore u Štokholmu, uzevši u obzir broj naših iseljenika i njihove potrebe.

Udruženje “Sloga” biće most saradnje između naših iseljenika i matične države i predano će raditi na očuvanju državnog i kulturnog identiteta, unaprijeđenju privredne saradnje između K. Švedske i Crne Gore, i da će postati respektabilan reprezent našeg iseljeništva i sa te pozicije jačati veze sa matičnom državom kroz brojne aktivnosti na polju promocije države Crne Gore.

Direktor Mitrović je govorio o brojnim aktivnostima Uprave za dijasporu, a naročito je ukazao na značaj web aplikacije evidencije iseljenika porijeklom iz Crne Gore koja nam omogućava da spoznamo sve kompleksnosti naše dijaspore, njenu brojnost, starost, intelektualne, naučne, stručne i druge potencijale, koncentraciju po pojedinim zemljama i druge specifičnosti koje se odnose na njen status i položaj u zemljama prijema i interes za jačanjem odnosa i veza sa matičnom zemljom.

Mitrović je istakao da se aplikacija nalazi na sajtu Uprave, gdje naši iseljenici mogu pronaći sve neophodne informacije, kako o dešavanjima u matičnoj državi tako i o dešavanjima u dijaspori. Svi prisutni su konstatovali značaj osnivanja udruženja i zaključeno je da u K. Švedskoj ima veliki broj naših iseljenika što će brzo dovesti do pristupanja novih članova ovom udruženju. Za potpredsjednika udruženja izabran je Dimo Sekulić. Vjerujemo da će ovaj događaj biti podstrek za udruživanje naših iseljenika i u ostalim državama Skandinavije.

Portal Analitika