Društvo

Objavljene revizije centara za socijalni rad u Nikšiću i Pljevljima

Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziji pravilnosti poslovanja centra za socijalni rad u Nikšiću i Pljevljima za 2018. godinu.
Objavljene revizije centara za socijalni rad u Nikšiću i Pljevljima
Portal AnalitikaIzvor

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekata revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu Senator DRI Nikola  N. Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i Senator Radule Žurić  - član kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pravilnost poslovanja Centra za socijalni rad u Nikšiću sa skretanjem pažnje na evidentiranje depozita i dosljednu primjenu Uredbe o naknadi troškova za zaposlene u javnom sektoru i Zakona o javnim nabavkama; i negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja Centra za socijalni rad u Pljevljima.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Centra za socijalni rad u Nikšiću za 2018.godinu utvrđeno je da je isti u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, dok je Revizijom pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad u Nikšiću utvrđeno da su  finansijske transakcije i druge aktivnosti Centra u svim materijalnim aspektima usklađene sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Centra za socijalni rad u Pljevljima za 2018.godinu utvrđeno je da isti nije u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Revizijom je utvrđeno da Centar u Godišnjem finansijskom izvještaju i poslovnim knjigama nije iskazao primitke u iznosu od 74.807,12€  po osnovu donacije  od UNDP-a, izdatke  u iznosu od 69.540,35€ za realizaciju projekta „Pomoć u kući za stare“ koji su finansirani iz sredstava donacije, kao ni depozit na računu otvorenom za realizaciju navedenog projekta u iznosu od 5.595,45€ , što predstavlja materijalno značajnu grešku u odnosu na utvrđenu materijalnost od 4.140,00€.

Revizijom pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad u Pljevljima utvrđeno je da finansijske transakcije i druge aktivnosti Centra nijesu u svim materijalnim aspektima usklađene sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosila na nedoslednu primjenu Zakona o državnoj imovini, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i  jedinica lokalne samouprave i Uputstva o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj imovinu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziji pravilnosti poslovanja centra za socijalni rad u Nikšiću i Pljevljima za 2018. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.
 

Portal Analitika