Društvo

Probni rad od godinu, pa ugovor za stalno u državnom organu

Građani koji ubuduće prvi put budu zasnivali radni odnos na neodređeno vrijeme u nekom od crnogorskih državnih organa moraće prvo da prođu probni rad od godinu dana koji će biti i ključan za njihov dalji angažman. Naime, ukoliko kandidat dobije ocjenu “zadovoljio na probnom radu” nastavlja sa radom u državnom organu, dok ocjena “nije zadovoljio na probnom radu” ima za posljedicu prestanak radnog odnosa po sili zakona, bez obzira na to što je odabirom putem oglasa dobio šansu za zaposlenje.
Probni rad od godinu, pa ugovor za stalno u državnom organu
Dnevne novineIzvor

To je predviđeno Pravilnikom o probnom radu koji je Ministarstvo javne uprave donijelo u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima. Naime, riječ je o, kako su iz resora Suzane Pribilović kazali Dnevnim novinama, periodu dodatnog testiranja sposobnosti i stručne osposobljenosti za vršenje poslova u državnom organu.

“Zasnivanje radnog odnosa u državnom organu odabirom putem oglasa ne garantuje stalni radni angažman ukoliko službenik ne zadovolji propisane kriterijume na probnom radu”, saopštili su Dnevnim novinama iz Ministarstva javne uprave.

Obaveze rukovodioca su, dodaju, da kontinuirano prate rad i postupanje državnog službenika, odnosno namještenika koji je na probnom radu, da podstiču na kvalitetno i efikasno izvršavanje službenih zadataka, poštovanje službene dužnosti i primjereno ponašanje, a istovremeno da ukazuju na propuste i nepravilnosti u radu, ukoliko ih pokazuju.

“Probni rad državnog službenika, odnosno namještenika ocjenjuje se ocjenama ‘zadovoljio na probnom radu’ ili ‘nije zadovoljio na probnom radu, na osnovu sljedećih kriterijuma: za državne službenike: tačnost i pouzdanost, blagovremenost izvršavanja radnih zadataka, efikasnost, odnos prema strankama, odnosno zaposlenima, za namještenike su: tačnost i preciznost, pouzdanost, efikasnost, komunikacija, ekonomičnost”, pojašnjavaju iz tog resora.

Državni službenik, odnosno namještenik koji je dobio ocjenu “zadovoljio na probnom radu” nastavlja sa radom u državnom organu, dok ocjena “nije zadovoljio na probnom radu” ima za posljedicu prestanak radnog odnosa po sili zakona.

Podsjetimo, primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima počela je 1. jula 2018. godine. Novim zakonskim rješenjima je dodatno unaprijeđen normativni okvir za službenički sistem, stvoreni uslovi za kvalitetnije upravljanje ljudskim resursima u smislu zapošljavanja i napredovanja po sistemu zasluga, te jačanje profesionalizma, odgovornosti, otvorenosti i efikasnosti, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.

Portal Analitika