Društvo

Crnogorska plovidba očekuje odštetu od 445.000 eura

Predstavnici Crnogorske plovidbe pokrenuli su proceduru naknade štete zbog havarije broda „Dvadeset prvi maj”, koja se dogodila sredinom februara prošle godine u bugarskoj luci Burgas, piše Dan.
Crnogorska plovidba očekuje odštetu od 445.000 eura
Portal AnalitikaIzvor

Radi se o incidentu koji je izazvao bugarski feribot „Drujba”, koji je udario u lijevi bok crnogorskog broda usidrenog u luci.

Prema ranijim navodima sajta www.insurancemarinenews.com, od sudara su nastala oštećenja na trupu, glavnoj palubi i dijelu brodske opreme broda „Dvadeset prvi maj”.

Procjena štete je obavljena i uprava „Crnogorske plovidbe” očekuje da će u ovoj godini dobiti odštetu od oko 445 hiljada američkih dolara. To se može vidjeti u izvještaju menadžmenta o poslovanju „Crnogorske p lovidbe” u prošloj godini, u koji je Dan imao uvid.

Tokom 2018. godine brod „ Dvadeset prvi maj” je pretrpio oštećenje u luci Burgas u Bugarskoj, kada je brod „Drujba” zbog problema u stroju udario u brod „ Dvadeset prvi maj” dok se nalazio vezan uz obalu i vršio operacije iskrcaja tereta.

Posredstvom našeg P&I kluba, pokrenuta je odgovarajuća procedura za nadoknadu nastale štete, koja je još uvijek u toku i očekuje se da ista bude okončana tokom ove godine piše u izvještaju menadžmenta. Među ključnim stavkama odštetnog zahtjeva je iznos od 253.603 dolara troškova, koje je obradio i prihvatio havarijski komesar, likvidator havarije.

Tu je i 15.700 dolara gubitka najamnine neangažovanja dok se brod na lazio u luci Burgas, 144.612 dolara gubitka najamnine tokom popravke broda u turskom brodogradilištu Jalova, 21.823 dolara za račun vještaka kojeg su angažovali predstavnici kasko osiguranja broda, ali i 8.111 dolara računa vještaka angažovanog preko P&I kluba, radi vještačenja štete na obali, ali i na brodu.

U januaru prošle godine objavljeno je da je Vlada platila ratu kredita za kupovinu dva broda Crnogorske plovidbe kineskoj Eksim banci. Radilo se o rati od 2,9 miliona dolara, jer Crnogorska plovidba nije bilau mogućnosti tada da je izmiri.

Vlada je i 2017. godine platila dvije rate kredita za brodove „Kotor” i „Dvadeset prvi maj” od ukupno 5,9 miliona dolara. Ugovor o kreditu za brodove sa Eksim bankom, vrijedan 47,4 miliona dolara, zaključen je početkom 2010. godine. Ugovorena cijena oba broda je 55,7 miliona, stalna kamata tri odsto, vrijeme otplate je 15 godina. Grejs period je trajao pet godina, nakon čega preostali dio kredita treba da se otplaćuje u 20 polugodišnjih rata.

Brodovi „Kotor” i „Dvadeset prvi maj” sagrađeni su u Kini. Zaslužni su za porast tonaže pod crnogorskom zastavom za skoro 45.000 bruto tona, tako da je nacionalna flota mjereno tom kategorijom, značajno uvećana u odnosu na kraj 2011. kada je ukupna tonaža brodova pod crnogorskom zastavom iznosila samo 46.138 bruto-tona.

 

Portal Analitika