Društvo

Na rad advokata 49 pritužbi, tri novčane kazne

Klijenti su, u prethodnoj godini, uložili 49 pritužbi na rad advokata,a izrečene su tri novčane kazne advokatima zbog povrede Kodeksa profesionalne etike, kazao je u predsjednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović.
Na rad advokata 49 pritužbi, tri novčane kazne
Dnevne novineIzvor

On je istakao da su se pritužbe najčešće odnosile na određene neurednosti u preduzimanju radnji od advokata u postupku, ili zbog eventualnog mimoilaženja u načinu koncepcije prilikom zastupanja advokata i klijenta,“Jedan manji broj prijava se odnosi na neraščišćene odnose između advokata i klijenta u pogledu nagrade za rad advokata, kada klijenti smatraju da je advokatu pripala nesrazmjerno velika nagrada u odnosu na radnje koje je preduzeo”, naveo je u razgovoru za Dnevne novine Begović.

Za veliki broj podnešenih prijava karakteristično je to što, kako dodaje, većina na dan podnošenja već bude zastarjela, pa je time disciplinski tužilac je prinuđen da donese rješene kojim se ta prijava odbacuje.

“A sve iz razloga što klijenti podnose prijavu protiv advokata nekoliko godina nakon samog spornog događaja, a apsolutni rok zastarjelosti pokretanja disciplinskog postupka je dvije godine”, ističe Begović.

Kako naglašava, disciplinski tužilac, kao organ koji je nadležan za postupanje po disciplinskim prijavama, često je u neposrednom kontaktu i sa podnosiocem prijave i sa prijavljenim advokatom, jer nastoji da popravi njihove poremećene međusobne odnose, kada je to moguće.

“Tako da u nekim određenim slučajevima on ima i ulogu medijatora, a ne samo pukog, formalnog organa Komore, i praksa je pokazala da je takvo djelovanje disciplinskog tužioca vrlo djelotvorno, jer je na taj način riješen veliki broj nesuglasica između advokata i klijenata”, ističe Begović.

Na pitanje koje se disciplinske mjere mogu izreći advokatu, ukoliko se u disciplinskom postupku utvrdi da je učinio neku od povreda advokatskih dužnosti, Begović je u razgovoru za Dnevne novine kazao da to zavisi od toga da li je učinjena povreda lakša ili teža.

“Izriču se opomena, novčana kazna, privremeno brisanje iz Imenika advokata i brisanje iz Imenika advokata. Najlakša od navedenih je svakako opomena, koja se izriče kod nekih lakših povreda Kodeksa profesionalne etike, dok je najstrožija mjera koja se može izreći brisanje iz Imenika advokata, za povrede advokatskih dužnosti gdje je prisutan visok stepen svijesti i volje advokata da određenu povredu učini”, pojasnio je Begović.

Istče da je disciplinska mjera koja se najčešće izriče advokatima novčana kazna, pa su tako u periodu od godinu unatrag izrečene tri novčane kazne advokatima zbog povrede Kodeksa profesionalne etike.

U proteklih godinu upisano je 36 advokata, saopštio je Begović, a ukupan broj advokata u Crnoj Gori na današnji dan je 903. Advokatskih pripravnika, upisanih u Imenik, trenutno ima blizu 600.

“Ovom prilikom ističem da je u posljednjih nekoliko godina u Advokatsku komoru upisan veliki broj mladih pravnika, koji nakon položenog pravosudnog ispita, nemaju mogućnosti da nađu zaposlenje, pa su dijelom i prinuđeni da se upisuju u Imenik advokata i makar na taj način pokušaju naći svoje mjesto pod suncem, kada je posao u pitanju”, kazao je Begović.

Osim upisa novih advokata, u prethodnom periodu bilo je i brisanja advokata iz Imenika Advokatske komore.

“To je najčešće bilo na njihov lični zahtjev, i razlozi su različite prirode. Jedan određeni broj advokata, nakon sticanja i ostvarivanja prava na starosnu penziju je nastavio da se bavi advokaturom, s obzirom da po zakonu na to imaju pravo, sa skraćenim radnim vremenom, dok opet, s druge strane, imamo advokate koji sticanjem prava na penziju, prestaju da se bave advokatskom profesijom”, napomenio je Begović.

Dodaje da razlozi prestanka bavljenja advokaturom, takođe mogu biti i zbog izbora na neku funkciju, javnu, ili na neke određene funkcije u pravosuđu, ali u svakom slučaju, razlozi su različite prirode.

“Nažalost, određeni broj advokata je, usljed bolesti, bio prinuđen da prestane da se bavi advokatskom profesijom”, naglasio je Begović.

Važno je istaći kod odbrana po službenoj dužnosti, navodi Begović, da je unatrag skoro godinu dana, Advokatska komora sklopila neformalni dogovor sa Vrhovnom sudom i Vrhovnim državnim tužilaštvom da se na sajtovima sudova i tužilaštava evidentiraju imena advokata koji su po redu za odbrane po službenoj dužnosti.

“Tako da uvidom u određeni sajt, advokat zna kada će otprilike stići na red za odbranu po službenoj dužnosti, dok se, s druge strane, tim javnim objavljivanjem izbjegavaju bilo kakve zloupotrebe u pogledu privilegovanja pojedinih advokata za odbrane po službenoj dužnosti”, istakao je on.

Kao predsjednik Advokatske komore Begović napominje da su u posljednje vrijeme učestali napadi na advokate i na njihovu imovinu.

Podsjetimo, krajem februara prošle godine poznatom podgoričkom advokatu Veliboru Markoviću zapaljeno je vozilo. On je tom prilikom kazao da osoba na koju sumnja da je podmetnula požar dobro poznaje njegovu maršrutu kretanja, te da je događaj vjerovatno povezan sa jednim parničnim postupkom. Naime, njegovo vozilo zapaljeno je na parkingu u blizini Osnovne škole “Maksim Gorki”, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici, oko 19.30 sati i tom prilikom pričinjena je veća materijalna šteta. Automobil je prvo poliven benzinom, a zatim zapaljen.

Portal Analitika