Društvo

U fokusu rekultivacija deponije Maljevac i ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja

Projekat nastavka korišćenja i fazne rekultivacije deponije Maljevac, ekološka rekonstrukcija Termoelektrane (TE) Pljevlja i usvajanje zakona o zaštiti klime neke su od aktivnosti koje će biti u fokusu djelovanja Elektroprivrede (EPCG) u zaštiti životne sredine.
U fokusu rekultivacija deponije Maljevac i ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja
MinaIzvor

Iz kompanije su, povodom Poglavlja 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine, kazali da razvijaju ekološku svijest kod zaposlenih kao i svijesti o prepoznavanju i sprječavanju pojava eventualnih negativnih uticaja na životnu sredinu.

“U kompaniji radimo i na razvijanju ekološke svijesti u vezi primjene zakonske i druge regulative i informisanja svih zaposlenih o obavezama poštovanja istih, štednje prirodnih resusrsa energije, minimiziranja upotrebe štetnih materija i upravljanja otpadom”, kazali su iz EPCG..

Kada je u pitanju TE Pljevlja, iz EPCG su rekli da je rad tog elektroenergetskog objekta ograničen na ukupno 20 hiljada radnih sati u periodu od 1. januara prošle godine do 31. decembra 2023. godine. 

„U cilju realizacije projekta ekološke rekonstrukcije prvog bloka TE Pljevlja i projektovanja najboljeg tehničko-tehnološkog rješenja budućeg rada tog objekta, u martu prošle godine potpisan je ugovor sa kompanijom Steag Energy Services Gmbh za izradu idejnog projekta i Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, vrijednosti 664,29 hiljada eura“, kazali su iz EPCG.

Projekat obuhvata izgradnju sistema za odsumporavanje, denitrifikaciju, unaprjeđenje rada elektrofilterskog postrojenja, izgradnju sistema za tretman otpadnih voda i rekonstrukciju unutrašnjeg sistema transporta pepela i šljake. 

Iz EPCG su najavili da se tokom proljeća ove godine očekuje objavljivanje tendera za izradu glavnog projekta i izvođenje radova. 

“Potpisivanje ugovora o izradi glavnog projekta i izvođenju radova se očekuje u septembru ove godine, dok se izrada glavnog projekta i realizacija ekološke rekonstrukcije planira do 2022. godine“, objansili su iz kompanije.

Vrijednost projekta ekološke rekonstrukcije je procijenjena na 40 miliona eura.

Iz EPCG su dodali da je u cilju obezbjeđenja prostora za deponovanje nusprodukata sagorijevanja iz TE Pljevlja i rješavanja pitanja zaštite životne sredine na lokaciji deponije Maljevac, donesena odluka o realizaciji projekta nastavka korišćenja i fazne rekultivacije deponije Maljevac.

Tim projektom će se obezbijediti nesmetan rad TE Pljevlja uz faznu rekultivaciju djelova deponije koji se više ne koriste.

“Ukupna vrijednost projekta je procijenjena na 21,9 miliona eura od čega je već realizovano 9,7 miliona. Projekat se finansira sopstvenim sredstvima EPCG uz korišćenje dijela sredstava iz kredita Svjetske banke (SB) u iznosu od četiri miliona EUR”, precizirali su iz EPCG.

Projekat se sastoji od tri glavne cjeline - nastavak korišćenja i fazna rekultivacija deponije Maljevac, rekultivacija iz kredita SB i eksproprijacija zemljišta i objekata u zaštitnoj zoni oko deponije.

Nastavak korišćenja i fazna rekultivacija deponije Maljevac obuhvata aktivnosti vezane za uređenje kasete 3 koje će omogućiti nesmetano odlaganje pepela i šljake do 2024. godine, a samim tim i nesmetan rad TE Pljevlja.

“Takođe kroz ovu cjelinu radova biće obavljena rekultivacija onih djelova deponije koji neće biti rekultivisani iz kredita SB”, objasnili su iz EPCG.

Iz kompanije su kazali da je tokom ove godine planiran završetak svih aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta, dobijanje građevinske dozvole za kompletan projekat nastavka korišćenja i fazne rekultivacije deponije Maljevac, potpisivanje ugovora sa izvođačem radova na rekultivaciji deponije, koji se odnosi na dio iz kredita SB.

Planiran je i početak radova na rekultivaciji deponije Maljevac, takođe dio iz kredita SB, kao i izvođenje radova na kaseti 3.

Rekultivacija kasete 1 će biti realizovana u 2021. godini, dok je rekultivacija kasete 3 predviđena za 2024.

»Sam proces rekultivacije, u skladu sa zakonskom regulativom, sastoji se od prvobitnog uređenja prostora kasete i spoljnih kosina kasete. Zatim se obavlja ugradnja vodonepropusnog sloja, drenažnog sloja i plodnog sloja zemljišta. Nakon toga slijedi proces biološke rekultivacije, odnosno sjetva travnatih kultura, i pošumljavanje«, saopštili su iz EPCG.

Nakon završetka rekultivacije svih kaseta, one će biti uvezane u jedinstven parkovski kompleks na površini od oko 60 hektara.

Plan je da se adekvatnim izborom biljnih kultura te konačnim položajem kosina, prostor, tada već bivše deponije, uklopi u prirodan ambijent.

Kada su u pitanju izazovi u očuvanju životne sredine sa kojima će se kompanija suočiti kada Crna Gora uđe u Evropsku uniju (EU), iz EPCG su naveli da će u tom dijelu TE Pljevlja će morati da poštuje granične vrijednosti emisija, a koje će biti propisane i zakonom o industrijskim emisijama. 

»Dodatno, očekuje nas i usvajanje zakona o zaštiti klime kojim se uređuje sistem politika i mjera, strategija i akcionih planova i drugih mehanizama i instrumenata koji doprinose nisko-karbonskom razvoju i razvoju otpornom na klimatske promjene«, dodali su iz EPCG.

EPCG će, kako su zaključili njeni predstavnici, u skladu sa tim zakonskim obavezama, kao što je trgovina emisijama, pristupiti prilagođavanju situaciji i organizovanju obuke kadra u cilju najbolje primjene zakonskih obaveza.

Portal Analitika