Kamenarović je godinama nezakonito ,,brinula“ o starima

Rješenjem Inspekcije za socijalnu i dječju zaštitu zabranjen je rad privatnom staračkom domu ,,Kamenarović“ u Škaljarima, vlasništvo Anđele Kamenarović.
Kamenarović je godinama nezakonito ,,brinula“ o starima
Iv. Komnenić
Iv. KomnenićAutor
Nova PobjedaIzvor

U toj ustanovi, koja se nalazi u privatnoj kući, smještena su 22 korisnika. Oni moraju napustiti dom do 29. marta.

Tim povodom juče je u kotorskom Centru za socijalni rad održan sastanak sa porodicama korisnika.

ISELJENJE

Generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija kazao je za Pobjedu da su tokom razgovora sa rodbinom korisnika saznali da ih vlasnica doma nije obavijestio da je inspekcija naložila zatvaranje i ostavila rok da isele korisnike.

- Očigledno je da je rodbina korisnika dovedena u zabludu od pružaoca usluga, ali negdje vodeći računa o korisnicima cijenićemo i tu informaciju koju smo dobili i zauzeti stav. Sistem svakako nudi smještaj u adekvatnu ustanovu za tu namjenu ukoliko rodbina nije u mogućnosti da ih smjesti. Za one koji su lišeni poslovne sposobnosti, a tamo ih je četvoro, odmah će se preduzeti aktivnosti za pronalaženje smještaja. Za ostale, njihovi srodnici zakonski obveznici izdržavanja su u obavezi da štite najbolje interese tih korisnika i da ih preuzmu. Ukoliko to nijesu u mogućnosti, ponuđena je mogućnost smještaja u tri državna doma za stara lica, koja imaju licencu Ministarstva rada i socijalnog staranja.To znači da zadovljavaju normative i minimalne standarde koji su propisani zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti, i da imaju adekvatan stručni kadar potreban za obavljanje te djelatnosti - kazao je Kuševija.

On kaže da su srodnici korisnika doma pokazali interesovanje da se rok prolongira.

- Rok za iseljenje je 29. mart, do kada bi trebalo da svi korisnici budu preuzeti. U narednim danima ćemo pratiti da li je to realizovano i postupati u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, kako ministarstvo tako i inspekcija za socijalnu i dječiju zaštitu - kazao je Kuševija.

PROPUSTI

Inspekcija je ranije u više navrata obilazila dom ,,Kamenarović“. Utvrđeno je da je ona jedina zaposlena u toj ustanovi, što znači da nije bilo stručnih kadrova kako je to predviđeno Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti i podzakonskim aktima koji regulišu uslove smještaja odraslih i starih lica u ustanovu. Posljednji put je po prijavi građana izvršen inspekcijski nadzor, nakon čega je na tu ustanovu stavljen katanac.

- Taj starački dom nelegalno je radio svih ovih godina, nema licencu za rad. Bilo je evidentno da nije ništa promijenjeno od kada je inspekcija prvi put ukazala na propuste. Ne vidi se promjena niti kada je riječ o prostornim kapacitetima, stručnom kadru, u domu nema ni jednog stručnog radnika koji zakon propisuje. Mi kao država moramo da stvorimo ambijent da se korisnici prvenstveno osjećaju sigurnim i da su u bezbjednom okruženju kada se smještaju u ovakvim ustanovama. I prosto moramo da uvedemo u legalan sistem sve te ustanove – poručio je Kuševija.

(opširnije u Pobjedi)
 

Portal Analitika