Društvo

Nasilje nad ženama ima dalekosežne posljedice

Nasilje nad ženama je kršenje ljudskih prava koje ima dalekosežne posljedice, i ono ne samo da ugrožava bezbjednost žrtava, već utiče i na zajednice i društva u kojima one žive, kazao je generalni sekretar OEBS-a Tomas Greminger.
Nasilje nad ženama ima dalekosežne posljedice
OEBSIzvor

Greminger je predstavio u Briselu izvještaj o fizičkom, seksualnom i psihološkom nasilju koje su doživjele žene jugoistočnoj i istočnoj Evropi posljednjih decenija, a zasniva se na istraživanju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Moldaviji, Ukrajina i na Kosovu.

Greminger je naveo da izvještaj daje kreatorima politika podatke i alate koji su im potrebni za unaprjeđenje nacionalnih zakona i politika, kao i uspostavljanje efikasnih okvira za bolju zaštitu žrtava.

Prema istraživanju, 70 odsto intervjuisanih žena iskusilo je neki oblik nasilja od 15. godine života, dok je 45 odsto iskusilo barem jedan oblik seksualnog uznemiravanja od svoje 15. godine.

Kako se navodi, 21 odsto žena prošlo je kroz fizičko, seksualno ili psihološko nasilje u djetinjstvu, do 15 godina.

Prema istraživanju, neki od faktora koji povećavaju vjerovatnoću da će žene biti izložene nasilju su da pripadaju manjinama, da su mlade, siromašne ili ekonomski zavisne, ili da imaju djecu. 

“Žene čiji partneri često piju, nezaposleni su ili su se borili u oružanom sukobu imaju veću vjerovatnoću da dožive nasilje”, dodaje se u saopštenju OEBS-a.

Izvještaj sadrži brojne preporuke zemljama članicama OEBS-a o tome kako da koriste podatke iz istraživanja, uključujući ažuriranje i implementaciju nacionalnih pravnih okvira za pokrivanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. 

To uključuje onlajn nasilje, seksualno uznemiravanje, uhođenje i psihičko nasilje. 

 

Portal Analitika