Politika

Do juna registar svih koji ne žele poruke u svrhu marketinga

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost trebalo bi do juna ove godine da uspostavi registar koji sadrži telefonske brojeve i e-mail adrese korisnika koji ne žele da primaju elektronske poruke, odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga.
Do juna registar svih koji ne žele poruke u svrhu marketinga
PobjedaIzvor

To je obaveza iz Pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte, koji je stupio na snagu u junu prošle godine. O tome je Agencija obavijestila Odbor za reformu izbornog i drugog zakonodavstva.

 - Agencija će u prvoj polovini 2019. godine raspisati tender za nabavku softvera i hardvera za ovu aplikaciju, tzv. ,,Ne zovi me“ – navodi se u odgovoru Odboru, koji je od te institucije tražio da ukaže na mogućnosti koje bi se mogle realizovati u normativnom dijelu kada je u pitanju internet tehnologija zastupljena u raznim oblicima (društvene mreže Facebook, Instagram, Viber...). Navedeno je da je Agencija učinila sve što joj zakon dozvoljava da zaštiti korisnike da ne primaju marketinške ili političke poruke.

Članom 9 Pravilnika detaljnije je razrađena upotreba elektronske pošte, uključujući SMS ili MMS. Članom 10 Agencija se obavezala da će uspostaviti, uređivati i održavati registar koji sadrži same telefonske brojeve i e-mail adrese korisnika koji ne žele da primaju elektronske poruke, odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga. Rok za uspostavu registra je godinu od stupanja na snagu Pravilnika, odnosno 15. juna 2019. godine. Članom 11 definiše se da je osoba koja šalje elektronske poruke ili upućuje telefonske pozive radi direktnog marketinga dužna da prije njihovog slanja provjeri status korisnika u registru.

Opširnije u Pobjedi

Portal Analitika