Abiznis

Država podstiče zapošljavanje lica sa invaliditetom

Za subvenciju zarade 2,2 miliona eura, bespovratna sredstva za opremanje radnog mjesta za 23 lica, troškovi za asistenta…
Država podstiče zapošljavanje lica sa invaliditetom
Dnevne novine/Portal AnalitikaIzvor

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, kao organizaciona jedinica Zavoda, sprovodi odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Budžetska sredstva Fonda koriste se za redovne mjesečne isplate subvencija poslodavcima, koji zapošljavaju lica sa invaliditetom, finansiranje grant šema, programa profesionalne rehabilitacije i druge mjere i aktivnosti, u skladu sa Zakonom.

Doprinos

Od formiranja Fonda kao posebne organizacione jedinice, do danas, bilježi se konstantan porast aktivnosti, mjera i programa, koji su na raspolaganju poslodavcima pri zapošljavaju lica sa invaliditetom. Ovi trendovi Fonda ohrabruju i podstiču očekivanja  da će se, tokom narednih godina, status lica sa invaliditetom u našem društvu značajno poboljšati.

Ukoliko poslodavac ne zaposli određeni broj lica sa invaliditetom, dužan je da uplati poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Sredstva uplaćena po osnovu posebnog doprinosa izdvajaju se za mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije za nezaposlena i zaposlena lica sa invaliditetom, sufinansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje, programe aktivne politike zapošljavanja u kojima učestvuju lica sa invaliditetom, subvencije za zarade, finansiranje grant šema kao i novčane pomoći.

Budžet Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom za 2018. iznosio je šest miliona eura.

Povoljnosti

Zakonom su predviđene i posebne organizacije, kao što su ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, radni centar, zaštitna radionica i zaštitni pogon. Takođe, zakonom je definisano da poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom ostvaruje pravo na subvencije i to: bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom, u iznosu od 100% opravdanih troškova, kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje lica sa invaliditetom, učešće u finansiranju ličnih troškova asistenata lica sa invaliditetom i subvencije zarada lica sa invaliditetom koje zaposli.

Ove godine, 21 poslodavac je  ostvario pravo na bespovratna sredstva za opremanje radnog mjesta za 23 zaposlena lica sa invaliditetom. Od početka  godine, pravo na učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagač u radu) zaposlenom licu sa invaliditetom ostvarilo je 18 poslodavaca, za 21 zaposleno lice sa invaliditetom.

Za isplatu subvencija zarade za zaposlena lica sa invaliditetom iz Fonda je usmjereno 2,2 miliona eura. To pravo ostvaruje 400 poslodavaca za zarade 611 lica sa invaliditetom, od kojih je 368 zaposleno na određeno vrijeme, a 243 na neodređeno vrijeme.

Portal Analitika