Društvo

Osnovci učili o selektivnom sakupljanju otpada

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj  sa firmom  “MEDIX”  D.O.O nastavio je realizaciju projekata edukacije pod nazivom OTPAD-RESURS KOJI TREBAMO ISKORISTITI u  opštini u okviru Glavnog grada Golubovci učenicima  četiri osnovne  škole i to: Milan Vukotić, Zarija Vujošević, Niko Maraš, i Vladika Danilo. Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je podizanje svijesti o održivom upravljanju komunalnim otpadom kod građana i podsticaj građana  a prije svega djece, na selektivno sakupljanje  otpada, a samim tim upoznavanje sa  načinom  odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini.
Osnovci učili o selektivnom sakupljanju otpada
Portal AnalitikaIzvor

Edukativna predavanja sa prezentacijama su održali predstavnici Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Milka Šćepović i Tatjana Miranović i predstavnik firme “Medix” Milan Maraš.

Na edukativnim predavanjima su održane po tri prezentacije i to: jedna prezentacija na temu Otpad resurs koji trebamo iskoristiti sa akcentom  na primarnu selekciju, druga prezentacija na temu  Reciklaža i Reciklažna dvorišta u Glavnom gradu i treća na temu “Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada, gdje su učenici upoznati  sa značajem primarne selekcije komunalnog otpada, postupcima reciklaže otpada, primarnom i sekundarnom  selekcijom otpada,  upotrebom posuda za primarnu selekciju otpada, sprovođenju Odluke o načinu ovojenog sakuplanja otpada i značajem odgovornog upravljanja otpadom u Glavnom gradu. Učenicima škola koji su prisustvovali  prezentaciji  podijeljeni su flajeri i posteri  koje su uradili prestavnici Sekretarijata i firme Medix na naznačenu temu. Savjetnica za zaštitu životne sredine iz  opštine u sastavu Glavnog grada Golubovci gđa Milanka Baljević  je podijelila  flajere koje su oni uradili u okviru kampanje “  Stop nepropisnom odlaganju  otpada”

osnociotpad

Na edukativnom predavanju, nakon izvedenih prezentacija učenici, kojih je bilo oko stotinu, su uzeli aktivno učešće u radu, postavljanjem pitanja koja su se odnosila na upravljanje otpadom kao i odgovaranjem na mnogobrojna pitanja koja su postavljana od strane predavača tokom  cijelog predavanja. Posebno su se istakli učenici  članovi ekoloških sekcija koji su u  školama stekli određeno znanje iz oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine, i koji uzimaju aktivno učešće u mnogiim lokalnim aktivnostima koje su usmjerene na podizanju ekološke svijesti kroz obilježavanje ekoloških datuma, posjete reciklažnim dvorištima…..

Edukativna predavanja  u sledećoj sedmici  nastavljaju se  u osnovnoj školi “, gimnaziji “Slobodan Škerović” i Srednjoj ekonomskoj školi „Mirko Vešović“ u Podgorici.

Portal Analitika