Društvo

Bulatović: Izgraditi adekvatnu infrastrukturu i centre upravljanja otpadom

Poglavlje 27 – Životna sredina izuzetno je zahtjevno i kompleksno, pri čemu je za realizaciju politika potrebna izgradnja adekvatne infrastrukture i centara upravljanja otpadom, ocijenila je predsjednica Američke privredne komore (AmCham), Katarina Bulatović.
Bulatović: Izgraditi adekvatnu infrastrukturu i centre upravljanja otpadom
MinaIzvor

“Poglavlje 27 je izuzetno zahtjevno, jer implementacija zakonske regulative Evropske unije (EU) zahtjeva i značajna finansijska sredstva, a što uključuje i privredu i građane”, rekla je Bulatović agenciji MINA.

Prema njenim riječima, za realizaciju politika potrebna je, prije svega, izgradnja adekvatne infrastrukture, centara za upravljanja otpadom, kako bi se implementirao održiv model upravljanja otpadom.

“Kada izmijenimo zakonsku regulativu i uskladimo je kako bi bila u koraku sa zahtjevima tehnologija i tržišta, stvorićemo pretpostavke za stabilnu i održivu ekološku politiku”, ocijenila je Bulatović.

S tim u vezi, kako je precizirala, fokus državnih organa i lokalnih jedinica, koji se bave tom oblašću, mora biti na obezbjeđivanju sredstava iz dostupnih fondova i stvaranje institucionalnih mogućnosti za uvođenje strateških partnera, kako bi se pitanje upravljanja otpadom sistemski i institucionalno riješilo.

Ona je, govoreći o upravljanju otpadom, kazala da je funkcionalan sistem upravljanja otpadom jedan od prioriteta Crne Gore na putu ka članstvu u EU.

“Trenutno važeće zakonske odredbe nijesu u dovoljnoj mjeri valjano jasne i precizne, pa je samim tim dolazilo do pravne nesigurnosti prilikom implementacije zakonskih rješenja. Stoga, pozdravljamo namjeru i napore resornog Ministarstva da unaprijedi ovu oblast”, rekla je Bulatović.

Ona je podsjetila da je Evropska komisija (EK) u decembru 2015. godine usvojila takozvani Circular Economy Package, dokument koji jasno definiše mjere za prelazak s linearne na cirkularnu ekonomiju.

“To implicira promjenu procesa proizvodnje, odnosno, dizajna proizvoda, načina na koji je dostupan potrošaču, zaključno sa reciklažom, kako bi se proizvod opet vratio u proces proizvodnje”, dodala je Bulatović.

Cirkularna ekonomija, kako je navela, pretpostavlja niz mjera koje služe da proizvodi, materijali i resursi ostaju u ekonomiji što je duže moguće, uz minimalno stvaranja otpada.

“To će prvenstveno uticati na proizvodnu industriju, u čijem fokusu upravo treba da su proizvodi koji uključuju eko dizajn, mogućnost popravke, reciklabilnost ili energetsku efikasnost. Taj dokument, takođe, postavlja i ciljeve u vezi sa reciklažom komunalnog i ambalažnog otpada, te smanjenjem odlaganja otpada”, objasnila je Bulatović.

Ona smatra da je neophodno što prije upoznati privrednu zajednicu, ali i građane Crne Gore, sa zahtjevima cirkularne ekonomije, kako bi se blagovremeno pripremili za implementaciju tih mjera.

“Imajući u vidu da je primjena ovih mjera od velikog uticaja za buduće poslovanje, upravo privredni subjekti bi, od samog početka, trebalo da budu aktivni članovi ovog procesa”, ocijenila je Bulatović.

Ona je, govoreći o aktivnosti koje sprovodi Komitet za zaštitu životne sredine AmCham-a, kazala da je on osnovan kako bi savjetovao Vladu i lokalne samouprave u cilju unaprijeđenja regulatornog okvira i prakse u toj oblasti, te uklanjanja poslovnih barijera i omogućavanja održivog razvoja.

“Kao relativno mlad, Komitet je nedavno usvojio prvi Pozicioni dokument na temu upravljanja ambalažnim otpadom, koji predstavlja pregled stavova AmCham-a i članica Komiteta po ovom pitanju”, navela je Bulatović.

Ona je kazala da je, prepoznajući izazove članica AmCham-a u oblasti životne sredine, dokument kreiran s namjerom da se podigne svijest o ključnim pitanjima i pruže eventualna rješenja u dijelu regulatornih prepreka u vezi sa upravljanjem otpadom, cirkularnom ekonomijom i drugim segmentima ekološke politike, što za posljedicu treba da ima stvaranje održivog mehanizma za unaprijeđenje zaštite životne sredine u Crnoj Gori.

“Ovaj dokument smo predstavili Ministarstvu održivog razvoja i turizma, na nedavno održanom sastanku u okviru programa Partnerstvo za bolje poslovno okruženje. Ministarstvo je prepoznalo inicijativu kompanija članica AmCham-a, kao i iskustvo iz te oblasti, te je Komora primila i zvaničan poziv za imenovanje predstavnika u radnu grupu za izradu Zakona o upravljanju otpadom”, navela je Bulatović.

Komitet za zaštitu životne sredine AmCham je nedavno počeo da radi i za sada je usvojen Pozicioni dokument kojim se tretira ambalažni otpad.

“Međutim, namjera nam je da u narednom periodu, uz pomoć naših članica i njihovih najboljih praksi, kroz razne aktivnosti i instrumente podrške, pružimo aktivnu podršku državnim organima u ovoj, ali i ostalim oblastima, poput tretmana otpadnih voda i odlaganja opasnog otpada”, zaključila je Bulatović

Portal Analitika