Kultura

U utorak otvaranje izložbe vajara Milivoja Miška Babovića

JU Muzeji i galerije Podgorice obavještava da će u utorak, 6.novembra u 19h, u Ul.Marka Miljanova br.4 u izložbenom prostoru Muzeja biti otvorena izložba akademskog vajara Milivoja– Miška Babovića.
U utorak otvaranje izložbe vajara Milivoja Miška Babovića
Portal AnalitikaIzvor

Umjetnik će predstaviti izbor radova nastalih tokom 35 godina svojeg stvaralaštva. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Petrica Duletić.

Ona je u uvodnom tekstu kataloga između ostalog zapisala :

“Umjetnički rad Milivoja – Miška Babovića proizvod je mentalne projekcije i značajnog imaginativnog kapaciteta gdje je oblik nosilac značenja, a komponente vizuelnog i mentalnog u jednom djelu postale su neodvojive, gdje oblik i misao nastoje da budu u apsolutnom jedinstvu. Akademski vajar koji svojim intenzivnom radom kroz više od trideset godina umjetničkog stvaranja ostvaruje značajan doprinos crnogorskoj likovnoj umjetnosti, daruje nam priliku upoznavanja sa svojim izuzetnim stvaralaštvom u velikom opusu radova koje čine skulpture,crteži, reljefi, objekti i fotografije. Pažljivo gradeći likovni rukopis nastao je opus u kojem je transponovana ideja u kojoj inspirativno polazište ima u realnim formama. Suprotstavljene principe nematerijalnog i materijalnog, njihovo prožimanje i nadopunjavanje, umjetnik pretvara u metafizičke objekte vlastitih skulptura. Skulpture-objektni Miška Babovića očigledni su primjeri ujednačenosti materijala posve različitih svojstava koja, paradoksalno, ovdje djeluju vrlo usaglašeni po formama, boji, teksturi fizičkim svojstvima, porijeklu i načinu nastanka. Stvorio je vlastiti i prepoznatljiv izraz utkan u koncept figurativnog.

Potreba za radom u priručnom, nađenom materijalu predstavlja pokušaj pomirenja tradicije i inovacije u stvaranju neke nove sinteze. U novijim reljefima u poliesteru, kamenu i kombinovanim tehnikama, semantičkom jasnoćom obrisa i oblika i preciznošću izvedbe, stvara djela jake meditativne snage koje su jedinstven primjer jedne izuzetne kulture stvaranja; discipline i sabranosti koja uvijek traži neka nova i drugačija rješenja na tragu slutnje nekog iskona i arhetipa. Onoga što je sadržano u dubljim sferama intuitivnog, nadahnuća gdje se sjedinjuje stvarno i nedokučivo. Vještom primjenom sredstava i postupaka Babović je u dugotrajnom i složenom procesu modelovanja predmetne forme utkao vlastitu energiju i otkrivao nova značenja.”

posterbabovic
Portal Analitika