Društvo

Crna Gora najuspješnija zemlja u regionu u privlačenju sredstava EU fondova

Crna Gora je primjer u regionu i jedna od najuspješnijih zemalja u okruženju u privlačenju sredstava EU fondova, a projekat Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici je dio te priče koji potvrđuje taj uspjeh, istaknuto je danas na sastanku gradonačelnika Podgorice dr Ivana Vukovića sa predstavnicima KfW banke na čelu sa Kirkom Mildnerom, šefom kancelarije za Jugoistočnu Evropu i Tursku.
Crna Gora najuspješnija zemlja u regionu u privlačenju sredstava EU fondova
Portal AnalitikaIzvor

Gradonačelnik Vuković je istakao da je proces izbora stručnog konsultanta za pripremu tenderske dokumentacije i monitoring međunarodnog tendera pri kraju, a da je gradska uprava uporedo sa tim radila i na ostalim pitanjima od značaja za realizaciju ovog važnog infrastrukturnog projekta.

„Ovaj projekat je prioritet razvoja grada, koji generiše i druge aktivnosti. On će odrediti dalji pravac razvoja Podgorice u zaštiti životne sredine, prvenstveno ekosistema Morače i Skadarskog jezera, ali i podzemnih voda koje su jedno od najvećih bogatstava Podgorice” naglasio je gradonačelnik Vuković. On je istakao ulogu Vlade Crne Gore kao i gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija, zahvaljujući čijem radu  je obezbijeđeno povjerenje kredibilnih partnera i povoljni uslovi za dalji nastavak projekta.

Kirk Mildner, šef kancelarija KfW-a za Jugoistočnu Evropu i Tursku je podsjetio da  je podrška EU i Njemačke razvojne banke potvrda kvalitetu dokumentacije koje su uradile stručne službe Vodovoda i Glavnog grada.

“Projekat Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici je od krucijalnog značaja ne samo za Podgoricu i Crnu Goru, već za cijeli region jer ćemo uspostaviti standarde i nove tehnnologije koje do sada nijesu korištene u ovom dijelu Evrope“ istakao je Mildner. On je ponovio da je ovo zajednički projekat EU u koji su bile uključene različite intsitucije, i naglasio da je Crna Gora najbolji primjer u regionu u privlačenju sredstava EU fondova.

Saradnja KfW banke i Glavnog grada Podgorice nastaviće se, posebno ako se imaju u vidu pozitivna iskustva i intenzivan razvoj Podgorice, zaključeno je na sastanku.

Podsjećamo da je procijenjena vrijednost projekta Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici 50,35 miliona eura. Obezbijeđena su tri izvora finansiranja – grant sredstva u iznosu od 10,15 miliona eura, zatim sredstva iz kredita u iznosu od 35 miliona eura sa KfW bankom, dok će preostale finansijske potrebe u iznosu oko 5,2 miliona eura obezbjediti Glavni grad Podgorica iz sopstvenih izvora sredstva i/ili bespovratnim sredstvima iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan za koja bi aplicirali u narednom pozivu.

Ovo je prvi projekat u regionu u oblasti zaštite životne sredine koji je dobio grant  sredstva investicinog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Portal Analitika