Društvo

Pejanović: Crna Gora dosljedna afirmaciji, zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava i sloboda

Svjetski dan izbjeglica podsjeća nas na patnju i stradanje ljudi širom svijeta, ali i ukazuje na njihovu borbu, istrajnost i hrabrost uprkos oholim životnim uslovima sa kojima se susrijeću, poručio je danas državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović povodom obilježavanja ovog datuma, upriličenog u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i UNHCR-om.
Pejanović: Crna Gora dosljedna afirmaciji, zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava i sloboda
Portal AnalitikaIzvor

Pejanović je podsjetio na visok stepen empatije i solidarnosti koji su građani Crne Gore  iskazali prema više od 120 hiljada izbjeglih i raseljenih lica, što je bilo oko 20% populacije Crne Gore, koja su usljed sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije bila prinuđena da napuste svoje domove, poštujući osnovnu ljudsku obavezu da se zaštite oni koji bježe od stradanja, ratova i progona.

Osvrnuvši se na aktuelni trenutak, državni sekretar Pejanović kazao je da Crna Gora, usvajanjem novog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, koji je na snagu stupio u januaru ove godine, kao i novog Zakona o strancima koji je stupio na snagu u martu, nastoji da obezbijedi bolje uslove života za izbjeglice, u skladu sa međunarodnim standardima i standardima Evropske unije. On je dodao da se u kontinuitetu sprovode brojne aktivnosti, u cilju pune implementacije novog normativnog okvira i primjene standarda za zaštitu ranjivih grupa koje dolaze iz različitih kultura. 

Istakavši aktuelne migratorne izazove, Pejanović je kazao da se intenzivno radi na proširenju smještajnih kapaciteta za strance koji traže međunarodnu zaštitu, te da je u tu svrhu instalirano šest novih objekata u krugu postojećeg Centra za prihvat, a u narednom periodu, kako je pojasnio, apliciranjem za sredstva iz IPA 2018, Vlada Crne Gore nastojaće da kroz rekonstrukciju Karaule Božaj osnaži odgovor na trenutne potrebe i prioritete koji se odnose na migracionu situaciju.

Svjetski dan izbjeglica – 20. jun, trajni je podsjetnik na činjenicu da u zemljama koje se ne nalaze tako daleko od nas, ljudi pate i umiru u zastrašujućem broju, ali i kao poruka da zastanemo i zapitamo se koliko smo povodom toga učini kao država, društvo i pojedinci, zaključio je državni sekretar Pejanović, i poručio da će Crna Gora, kao i do sada, biti dosljedna u afirmaciji, zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava i sloboda, s posebnim naglaskom na osjetljive društvene grupe.

Portal Analitika