Društvo

Vrhovni sud prima 62 pripravnika

Vrhovni sud Crne Gore danas je objavio javni oglas za prijem 62 pripravnika u sudovima. 
Vrhovni sud prima 62 pripravnika
Portal AnalitikaIzvor

Javni oglas za prijem pripravnika objavljen je za potrebe 20 sudova:

1.Osnovni sud Bar – 1 pripravnika/ce 

2.Osnovni sud Bijelo Polje – 3 pripravnika/ce 

3.Osnovni sud Žabljak – 1 pripravnik/ca 

4.Osnovni sud Kolašin – 2 pripravnika/ce 

5.Osnovni sud Kotor – 2 pripravnika/ce 

6.Osnovni sud Nikšić – 6 pripravnika/ce 

7.Osnovni sud Podgorica – 3 pripravnika/ce 

8.Osnovni sud Rožaje – 2 pripravnika/ce 

9.Osnovni sud Ulcinj – 2 pripravnika/ce 

10.Osnovni sud Herceg Novi – 1 pripravnika/ce 

11.Osnovni sud Cetinje – 2 pripravnika/ce 

12.Osnovni sud Pljevlja - 2 pripravnika/ce 

13.Privredni sud Crne Gore – 1 pripravnik/ca 

14.Upravni sud Crne Gore – 3 pripravnika/ce 

15.Viši sud Bijelo Polje – 2 pripravnika/ce 

16.Viši sud Podgorica – 11 pripravnika/ce 

17.Sud za prekršaje Budva - 4 pripravnika/ce 

18.Sud za prekršaje Podgorica - 9 pripravnika/ce 

19.Sud za prekršaje Bijelo Polje - 3 pripravnika/ce 

20.Viši sud za prekršaje Crne Gore - 2 pripravnika/ce 

Javni oglas je objavljen saglasno Zakonu o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i Plana potrebnog broja pripravnika u sudovima na nivou Crne Gore koji se donosi na period od tri godine. Prijavljeni kandidati pored završenih četvorogodišnjih studija na pravnom fakultetu moraju imati i položen ispit za pripravnike za rad u sudovima i državnom tužilaštvu za koji uvjerenje izdaje Ministarstvo pravde. 

Odluku o izboru pripravnika u sudovima donosi predsjednik Vrhovnog suda prema redosljedu utvrđenom na rang listi. Ako dva ili više kandidata na rang imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji je pripadnik manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, a ako su kandidati pripadnici manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice prednost ima kandidat koji ima veću prosječnu ocjenu na završenom fakultetu. 

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa, a potrebna dokumentacija se mora dostaviti na adresu Vrhovnog suda, Njegoševa br.10, 81000 Podgorica, sa naznakom za javni oglas za prijem pripravnika u sudovima. 

Tekst oglasa sa naznačenom potrebnom dokumentacijom dostupan je na web stranici Vrhovnog suda: http://sudovi.me/vrhs/oglasi/

Portal Analitika