Politika

Vlada: Službenici i sudije tuže državu, razradjeni mehanizmi sa advokatima

Vlada je danas skinula oznaku tajnosti kako bi gradjani bili upoznati da službenici često tuže državu za deset eura, te da  razrađena šema sa advokatima umnogostručuje iznose na štetu budžeta. 

Kao upečatljiv i posebno negativan primjer istaknuto da su pojedine sudije iz nekoliko sudova različitog nivoa, tužbom tražili dosuđivanje razlike zarade u iznosu zarade stručnih saradnika za vrijeme dok su bili pripravnici, pozivajući se na koeficijente propisane kolektivnim ugovorom. 

Ukazano je da, iako zakon jasno određuje da su pripravnici lica koja prvi put zasnivaju radni odnos radi osposobljavanja za samostalno vršenje poslova, i okolnosti da je njihov poslodavac Država Crna Gora, a ne neko drugi, pojedine sudije su tužile, a njihove kolege im dosudile značajna sredstva na teret državnog budžeta

Vlada: Službenici i sudije tuže državu, razradjeni mehanizmi sa advokatima
Portal AnalitikaIzvor

Kako je saopšteno, u periodu od tri mjeseca, od 1. oktobra do 31. decembra 2017. godine primljeno je 966 tužbi u kojima je tužena Država Crna Gora, kao i da po vrsti sporova prednjače naknade za prekovremeni rad, nekorišćenje godišnjeg odmora, pauze u toku rada, razlika zarade, neisplaćeni topli obrok i sl. Vrijednost sporova u 711 predmeta nije određena, dok u ostalima ukupna vrijednost iznosi 6.021.842,56 eura.

U izvještajnom periodu po osnovu izvršnih sudskih presuda naplaćeno je 6.111.059,55 eura.

U diskusiji o odlivu novca iz budžeta po osnovu tužbi zaposlenih u javnoj administraciji, Vlada je ukazala na zabrinjavajući odnos službenika prema Državi i njenoj finansijskoj stabilnosti.

"Kao upečatljiv i posebno negativan primjer istaknuto da su pojedine sudije iz nekoliko sudova različitog nivoa, tužbom tražili dosuđivanje razlike zarade u iznosu zarade stručnih saradnika za vrijeme dok su bili pripravnici, pozivajući se na koeficijente propisane kolektivnim ugovorom.

Ukazano je da, iako zakon jasno određuje da su pripravnici lica koja prvi put zasnivaju radni odnos radi osposobljavanja za samostalno vršenje poslova, i okolnosti da je njihov poslodavac Država Crna Gora, a ne neko drugi, pojedine sudije su tužile, a njihove kolege im dosudile značajna sredstva na teret državnog budžeta. U diskusiji je navedeno da Informacija ukazuje i na slučajeve da pojedini državni službenici tuže Državu za iznose od desetak eura te da razrađena šema sa advokatima umnogostručuje iznose na štetu budžeta", saopšteno je iz Vlade.

Predsjednik Vlade Duško Marković je zatražio da sa ovog materijala do naredne sjednice Vlade bude uklonjena oznaka tajnosti sa obrazloženjem da ovakvi slučajevi ne samo da ne treba da budu sklonjeni od očiju javnosti, već da, naprotiv svaki građanin treba da raspolaže informacijom o odnosu pojedinih državnih službenika prema državnom novcu.

Vlada je usvojila zaključke o hitnom obrazovanju radne grupe za izradu zakona o zaštitniku državnih interesa kao normativnom rješenju koje bi trebalo da preduprijedi ovu pojavu i da Ministarstvo finansija formira, u skladu sa preporukama Državne revizorske institucije, posebne račune korisnika budžeta kako bi dosuđeni iznosi padali na teret odgovornih korisnika budžeta, a ne državnog trezora kako je sada slučaj.

 

Portal Analitika