Abiznis

Do 50 odsto podrške ribarima i uzgajivačima za modernizaciju flote

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja danas je objavilo pet javnih poziva za dodjelu podrške razvoju sektora morskog ribarstva, marikulture, kao i akvakulture, u skladu sa Agrobudžetom za 2018. godinu.
Do 50 odsto podrške ribarima i uzgajivačima za modernizaciju flote
Portal AnalitikaIzvor

Objavljeni su Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov demerzalnih resursa – koča, Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju ribolovne flote za ulov pelagičnih resursa, Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju ribolovne flote u malom privrednom ribolovu za plovila do 10 m LOA, zatim Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkuretnosti i efikasnosti sektora marikulture, kao i Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkuretnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture.

Podrška u iznosu do 50 odsto ukupne investicije oprediljena je za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov demerzalnih resursa, zatim pelagičnih resursa, kao i za mali privredni ribolov za plovila do 10 m LOA. Takođe, isti procenat maksimalne podrške imaju i uzgajivači koji se bavi marikulturom, kao i uzgajivači u dijelu stakovodne  akvakulture.

Profesionalni ribari na moru kroz ove javne pozive mogu da dobiju podršku za rekonstrukciju i opremanje ribolovnih objekata, zamjenu pogonskih generatora, nabavku opreme za ribolov i plovidbu, kao i opreme za čuvanje ribe u cilju podizanja standarda bezbjednosti hrane. Novina o dove godine je, da ribari u malom obalnom ribolovu mogu ostvariti podršku za kupovinu plovila, u skladu sa određenim kriterijumima propisanim javnim pozivom.

Rok za dostavljanje zahtjeva za javne pozive za modernizaciju profesionalne ribolovne flote je 15. oktobar 2018. godine.

Kroz dva javna poziva za dodjelu podrške za poboljšanje konkuretnosti i efikasnosti sektora marikulture i slatkovodne akvakulture, u iznosu do 50 odsto investicije, uzgajivači mogu rekonstruisati uzgajališta, izgraditi ili rekonstruisati objekte za skladištenje hrane i opreme, nabaviti opremu za automatizaciju procesa uzgajanja, kao i opreme za poboljšanje higijene. Podržavaju se i investicije u nabavku mreža i uvođenje novih tehnologija, u cilju zaštite uzgajališta od predatora.

Rok za dostavljanje zahtjeva na pozive za marikulturu i slakovodnu akvakulturu je 45 dana od dana objavljivanja javnih poziva, Realizacija investicija može početi tek po donošenju rješenja o odobravanju investicije, a krajnji rok za završetak investicije I podnošenje zahtjeva za isplatu je 15. oktobar.

Sve detaljnije informacije o uslovima i kriterijumima za podršku, kao i obrazace zahtjeva za podršku po svakom javnom pozivu, mogu se preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i u kancelariji Direktorata za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede  ruralnog razvoja.

Portal Analitika