Društvo

Platu od 550 eura primaju 404 ljekara

Predsjednica Sindikata doktora medicine Milena Popović Samardžić kazala je za Dan da su u Crnoj Gori u 2017. godini 404 specijalizanta i jedan broj doktora medicine mjesečno zarađivali samo 550 eura.
Platu od 550 eura primaju 404 ljekara
Dan Izvor

Ona je istakla da se ostalim ljekarima plate kreću u rasponu od 630 eura, koliko prima specijalista u Institutu za javno zdravlje, do 1.600 eura koje zarađuje specijalista sa 22 godine iskustva i 200 prekovremenih radnih sati.

Predsjednica Sindikata doktora medicine rada pojasnila je da se suma od 880 eura netačno predstavlja kao zarada, jer je 550 eura plata, a 330 je naknada za odvojeni život.

Direktor Fonda za zdravstvo Sead Čirgić kazao je za Dan da se prema Granskom kolektivnom ugovoru za zdravstvenu djelatnost, koji se primjenjuje od maja 2016. godine, koeficijenti za ljekare kreću u rasponu od 8,25 do 10,50 i 11.

Najniži koeficijent 8,25 odnosi se na doktore medicine i izabrane doktore medicine (bez specijalizacije), kojih je ukupno 541. Koeficijent od 10,50 odnosi se na najsloženije specijalističke poslove (poslovi u intenzivnoj, poluintenzivnoj njezi, operacionim salama, onkologiji, radiologiji, i dr.) Koeficijent 11 odnosi se na ljekare subspecijaliste koji obavljaju uže specijalističke poslove (kardiohirurgija, nefrologija, genetika i dr). Koeficijent 10,50 ima 466 ljekara, a koeficijent 11 njih 125. Prosječna zarada ljekara u domovima zdravlja i ZHMP za novembar 2017. godine iznosilaje 853,60 eura, dok je prosječna zarada ljekara u bolnicama i Zavodu za transfuziju 1.089,01, što čini prosjek od 987,72 eura na nivou zdravstvenog sistema. Najniža zarada ljekara u zdravstvu Crne Gore je 531 euro, a najveću zaradu od 2.320 ima ljekar iz KCCG”, ističe Čirgić.

Direktor Fonda zdravstva kazao je da je od 290 ljekara, njih oko 30 bilo odsutno sa posla usled privremene spriječenosti za rad (bolovanje).

Portal Analitika