Abiznis

ŽICG: Hitne mjere za povećanje bezbjednosti na pružnim prelazima

Željeznička infrastruktura objavila je Analiza stanja putnih prelaza na željezničkm prugama gdje se konstatuje da su neophodne hitne mjere za povećanje bezbjednostu na pružnim prelazima. Poznato je da se nesreće na pružnim prelazima često završavaju najtragičnijim ishodom. Portal Analitika objavljuje dio dokumenta gdje se navedene konkretne mjere i vrijeme realizacije.
ŽICG: Hitne mjere za povećanje bezbjednosti na pružnim prelazima
Portal AnalitikaIzvor

ŽICG je predvidjela zamjenu signalno–sigurnosnog uređaja u stanici Podgorica koji obuhvata i modernizaciju putnih prelaza Zagorič, Cijevna i Mahala kojim je predviđeno da se na putnim prelazima Cijevna i Mahala pored postojećeg načina osiguranja, isti osiguraju i polubranicima zbog povećane frekvencije saobraćaja i registrovanih nesreća i incidenata. Projekat se finasira iz donatorskih i kreditnih sredstava EU. Tenderska procedura je okončana i potpisivanje ugovora je planirano za kraj jula 2017.godine. Rok za implementaciju projekta je 18 mjeseci.

Na osnovu potpisanog ugovora o isporuci rezervnih djelova u narednih 60 dana ŽICG će osposobiti postojeće putne prelaze Cijevna, Mahala, Vukovci i Bistrica, koji su trenutno u kvaru.

Kompanija će u narednih 90 dana na osnovu dogovora sa Opštinom Bar i resornim ministarstvom zbog veće frekvencije saobraćaja i čestih vanrednih događaja na putnom prelazu Šušanj u Baru ugraditi novi uređaj sa polubranicima i sa pojačanim sredstvima upozorenja. U cilju trajnog rješavanja ovog putnog prelaza potrebno obuhvatiti rekonstrukciju prilaznih saobraćajnica uzimajući u obzir frekvenciju drumskog saobraćaja ili pronaći neko drugo rješenje ukrštanja pruge i puta. Za navedeno potrebna je izrada projektne dokumentacije uzimajući u obzir cjelokupnu lokaciju putnog prelaza. Imajući u vidu da se radi o putu kojim je upravlja Opštine Bar, bez njenog aktivnog učešća je nemoguće rješenje predmetnog putnog prelaza.

Na osnovu projekta koji vodi Direkcija za ţeljeznice i koji se finansira iz sredstava Kapitalnog budžeta do kraja oktobra 2017. godine predviđeno je ukidanje dva putna prelaza (Stankovići i Bjelova) na pruzi Nikšić – Podgorica.

Na osnovu poloţaja putnih prelaza u odnosu na magistralni i regionalni put, ugla ukrštanja i nagiba drumskih saobraćajnica, registrovanih incidenata i nesreća, lomljenja polubranika potrebna je izrada novih projekata rekonstrukcije drumskih saobraćajnica sa rekonstrukcijom širine saobraćajnica i osiguranja na putnom prelazu ili izvođenjem ukrštanja van nivoa ili ukidanjem putnih prelaza i usmjeravanjem drumskog saobraćaja na najbliţi susjedni prelaz za putne prelaze Zagorič na teritoriji Glavnog grada, Bistrice u Gradskoj opštini Golubovci, Ilino i Makedonsko naselje u Baru i Virpazar na regionalnom putu Virpazar – Ostros. Za navedeno potrebno je uključivanje pomenutih Opština i Direkcije za saobraćaj, koje bi zajedno sa ŽICG učestvovale u navedenim projektima.

 Potrebno je da ŽICG sa upravljačima puteva – nadležnim opštinskim organima koji se bave održavanjem puteva u Opštinama Nikšić, Danilovgrad i Podgorica, na putnim prelazima osiguranim drumskom signalizacijom i trouglovima preglednosti vrši: stalnu kontrolu trougla preglednosti sječom rastinja, dopunu nedostajuće drumske signalizacije i kontrolu najveće dopuštene brzine na pruzi prema Pravilniku o ukrštanju pruge i puta.

U planiranju Kapitalnog budžeta za 2018. godinu potrebno je predvidjeti sredstva za eksproprijaciju i izgradnju dva podvožnjaka i drumske saobraćajnice u iznosu od 2,95 miliona eura kojom će se ukinuti putni prelazi Pažići, Ţdrebaonik i Mlin-Spuž na pruzi Nikšić–Podgorica u Opštini Danilovgrad (za realizaciju navedenih projekata nakon sprovođenja tenderskih procedura potrebno je od 6 do 14 mjeseci).

ŽICG će kroz izradu projektne dokumentacije za modernizaciju signalno-sigurnosnih uređaja zahtijevati i ugradnju kontrolnih signala na putnim prelazima koji bi dodatno obavještavali mašinovođu o ispravnosti putnih prelaza, ugradnju video nadzora na putnim prelazima kao i rekonstrukciju putnih prelaza osiguranih drumskom signalizacijom i trouglovima preglednosti, ugradnjom automatske zaštite sa polubranicima ili branicima na mjestima na kojima se nakon brojanja saobraćaja i kontrole trougla preglednosti pokaţe da je ona neophodna.

 Pojačati kontrolu drumskog saobraćaja na putnim prelazima od strane PJ Podgorica, Danilovgrad i Bar na kojima se na osnovu evidencije lomova polubranika to pokazuje kao neophodno (putni prelaz Zagorič na teritoriji Glavnog grada, putni prelaz Burum u Opštini Danilovgrad i putni prelaz Makedonsko naselje u Opštini Bar), naročito u vremenskim terminima kada je saobraćaj intenzivan.

 Od strane ŽICG, Opština na kojima se nalaze putni prelazi i policijskih jedinica za kontrolu drumskog saobraćaja sprovesti akciju informisanosti i vaspitno obrazovnog rada u domenu unapređenja saobraćajne kulture djece i građana, tj. učesnika drumskog saobraćaja iz oblasti bezbjednosti ţeljezničkog saobraćaja, putem medija i interenet portala, auto-škola, dijeljenjem flajera na frekventnim putnim prelazima i prelazima na kojima su registrovane nesreće i incidenti.

U cilju povećanja bezbjednosti saobraćaja na mjestima gdje je to neophodno ugraditi vidljiviju drumsku saobraćajnu signalizaciju znakova, uključujući znak „STOP“, ugradnju svjetlosnih drumskih saobraćajnih znakova, korišćenjem LED tehnologije, ugradnju rasvjete na prilazima saobraćajnica putnih prelaza i postavljanje uzduţnih i poprečnih prepreka (leţeći policajci) na saobraćajnicama i rezervnog napajanja putnih prelaza iz distributivne mreţe, kao što je to urađeno na putnom prelazu Zagorič-groblje u februaru 2017. godine.

P.Z.

Portal Analitika

Komentari (2)

Nadimak za neregistrovanog korisnika
Napišite Vaš komentar
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA anti spam mehanizmom.Primjenjuju se Google politika o privatnosti i uslovi korišćenja . Vaš komentar se prvo šalje timu na odobrenje. Portal Analitika zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar, bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznijeta u komentarima ne odražavaju stavove redakcije.
Prijavi se Još uvijek nemate nalog? Registrujte se.
D Draško
28.07.2017. 20:04

Samo prazna obećanja, što se tiče prijelaza u Šušnju... Postave po neki znak i to je sve, a kad se slikaju za tv obećavaju sve. Ljudi ginu, niko ne odgovara za neobezbiježen prijelaz. Ni peticije ne pomažu...

0
0
6 64898
28.07.2017. 14:20

sram vas bilo...nama ste ukinuli prelaz jos prije par god ...pruzniprelaz na pjeskovima i nikakvuu alternativu nijesmo dobili ni resenje....

1
0