Abiznis

Crnogorsko meso i jaja na evropskim trpezama

Dobijeni EU izvozni brojevi omogućiće crnogorskim proizvođačima da plasiraju proizvode na veliko evropsko tržište, a samim tim steknu konkurentsku prednost u odnosu na druge regionalne proizvođače kojima nije odobren izvoz u zemlje Evropske unije, ocijenili su vlasnici i predstavnici crnogorskih kompanija kojima su nedavno dodijeljeni EU izvozni brojevi.
Crnogorsko meso i jaja na evropskim trpezama
Portal AnalitikaIzvor

Odlukom Evropske komisije od 26. juna izvozne EU brojeve dobile su klanice, „Meso-prometa“ i „Goranovića“, kao i tri mesne industrije „Goranović“, „Mesopromet“ i „Gradina kompani“ i dvije farme za proizvodnju jaja, koje posluju u okviru preduzeća „Rebracommerce“ i „Alkoset“.

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović je krajem juna ocijenio da dobijanje EU izvoznih brojeva znači novi iskorak crnogorske poljoprivrede u daljem unapređenju standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane i daljem usaglašavanju sa standardima EU. 

Potvrda kvaliteta

Izvršni direktor Mesne industrije „Goranović“ Đorđije Goranović naveo je da dodjela EU izvoznog broja za tu kompaniju predstavlja potvrdu kvaliteta kompanije u cjelosti, usaglašenosti tehnoloških postupaka sa standardima koji važe u EU i visokog nivoa bezbjednosti i kvaliteta proizvoda.

- Dodjela EU broja takođe je i potvrda opravdanosti dinamič- nog investiranja u proizvođačke kapacitete na- še kompanije - kazao je Goranović Pobjedi.

On je naglasio da je nikšićkoj kompaniji ,,Goranović“ dodijeljen EU izvozni broj za dvije fabrike, i to za fabriku za proizvodnju finalnih proizvoda od mesa i fabriku za klanje žive stoke, primarnu obradu i skladištenje mesa.

- EU izvozni brojevi nam omogućavaju plasman proizvoda na veliko evropsko tržište, a samim tim smo stekli prednost u odnosu na regionalne proizvođače kojima nije odobren izvoz u zemlje EU -rekao je Goranović.

On očekuje da će proizvodi iz proizvodnog programa kompanije ,,Goranović“ naći mjesto na tržištu nekih zemalja EU.

- A među njima i proizvodi koji imaju svoje specifičnosti i to im daje konkurentsku prednost na tržištu - kazao je Goranović. Prema njegovim riječima, nije bilo jednostavno dostići standarde za dobijanje EU broja.

- Bila su potrebna, između ostalog, velika ulaganja, osposobljavanje kadrova i uvođenje sistema i standarda. Uporedo sa ovim aktivnostima, jačale su državne institucije koje imaju nadzorni i savjetodavni karakter, usaglašavane su zakonske regulative sa EU, jačali su kapaciteti laboratorija - izjavio je Goranović.

On je naglasio da su posebnu ulogu imali Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

 - Jer su čelni ljudi ovih institucija, zajedno sa svojim saradnicima, posljednju godinu intenzivno radili na dobijanju EU izvoznih brojeva. Kao rezultat svega navedenog, proizvodi, čija je proizvodnja u Crnoj Gori bila nezamisliva prije dvadeset godina (čajna, budimska, šunkarica i još stotinu drugih proizvoda iz našeg asortimana) sada dobijaju vizu za Evropu -navodi Goranović.

Iskorak

Izvršni direktor i vlasnik bjelopoljske kompanije ,,Meso-promet“ Hilmija Franca smatra da dobijanje izvoznog broja za tu kompaniju predstavlja  iskorak u daljem unapređenju poslovanja, standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane.

- Dobijeni izvozni broj predstavlja garanciju kvaliteta i bezbjednosti hrane za izvoz, kao i zna- čajnu garanciju i konkurentsku prednost za izvoz u zemljama regiona. Sa ovom dozvolom kompanija ,,Meso-promet“ dobija jedno novo tržište koje je vrlo razvijeno i gdje mi moramo pokazati šta znamo i koliko možemo uraditi u ovom poslu - kazao je Franca.

On je naveo da se dobijanjem EU izvoznog broja stvara novo tržište, što za ,,Meso - promet “ predstavlja podstrek da više proizvodi.

- Cilj nam je da se svi proizvođači putem klastera  uvežu i da najve- ćim dijelom izađemo na nova tr- žišta zajedno sa malim proizvođačima. Crna Gora je mala država tako da dobijanjem EU izvoznog broja ne možemo reći da smo u prednosti u odnosu na konkurenciju. Dobijanjem EU izvoznog broja  stičemo samo stabilnije okruženje, nove kupce i dobavljače, lakši izvoz i pristup EU fondovima -objasnio je Franca.

Prema njegovim riječima, ,,Meso-promet“ je jedna od rijetkih kompanija koja se bavi primarnom proizvodnjom, kao I saradnjom i uvezivanjem sa kooperantima. -Predstavljamo servis za otkup tržišnih viškova sa sjevera Crne Gore, tako da slobodno možemo reći da distribuiramo domaće, svježe goveđe i jagnjeće meso vrhunskog kvaliteta - rekao je Franca. On je podsjetio da je osnovna djelatnost njihovog poslovanja otkup, proizvodnja, prerada i promet mesa i mesnih prerađevina.

- Smatramo da je visok kvalitet proizvoda i usluga važan preduslov za naše proizvode koji treba da budu konkurentni u odnosu na EU proizvođače. Potrudićemo se da ispunimo sve uslove koje diktira EU trgovina i samim tim dobiti svoje mjesto na EU tržištu - poručio je Franca.

On dodaje da su prilikom dostizanja standarda uloženi veliki napori i na taj način usvojena nova znanja, a i razvile se nove tehnologije u kompaniji ,,Mesopromet“.

Velika šansa

Vlasnik rožajske ,,Gradine“ Džemal Škrijelj navodi da za tu kompaniju dodjela EU izvoznog broja predstavlja veliku šansu da određene proizvode iz proizvodnog programa plasira na veoma zahtjevnom evropskom tržištu. - Dobijanje EU izvoznog broja nama predstavlja dodatni podsticaj za izvoz i u zemlje u okru- ženju i povećava nam moguć- nost izvoza i na tržište regiona. Dobijanje izvozničkih brojeva crnogorskim kompanijama predstavlja i pozitivan primjer i šansu  za ostalu agroindustriju, kao i za primarnu poljoprivrednu proizvodnju te i za individualne poljoprivredne proizvođa- če i kooperante - objašnjava Škrijelj. On smatra da se dobijanjem EU izvoznog broja stiče određena prednost u odnosu na one koji nemaju izvozni broj.

- Zato što oni nemaju mogućnost izvoza svojih proizvoda na to tržište, a samim tim imaju manju mogućnost izvoza i u regionu. Smatramo da određeni naši proizvodi iz grupe trajnih proizvoda mogu biti konkurentni na velikom tržištu EU od preko 500 miliona potrošača, jer smatramo da postoji uvijek određena ciljna grupa potrošača koja traži kvalitetne proizvode iz ovog regiona - kazao je Škrijelj. On je naglasio da su posljednjih 20 godina kontinuirano i stalno ulagali u tehnologiju, opremu kao i standarde koji su bili preduslov za dobijanje EU izvoznog broja.

- To je dug, mukotrpan i dosta kompleksan proces, ali moramo napomenuti i to da i nakon dobijanja ovog broja moramo još više voditi računa o nastavku kontinuiteta u tehnologiji, kvalitetu kao i težnji povećanja i poboljšanja standarda i u narednom periodu kako bi zadržali status EU izvoznika, jer postoje nenajavljene provjere vezano za održavanje tog statusa, tako da to predstavlja za nas dodatni motiv da u narednom periodu još više radimo na unapređenju kvaliteta, marketinga i proizvodnje -izjavio je Škrijelj. On je naveo da se Industrija mesa ,,Gradina“ nalazi na nadmorskoj visini od 1.050 metara, gdje su klimatski i drugi prirodni uslovi idealni za ovu vrstu proizvodnje.

- Posjedujemo savremenu tehnologiju kao i proizvodne objekte sa svim standardima kao što su HASSAP, HALAL i ISO 22000, a kapacitet naše proizvodnje je deset tona gotovih proizvoda dnevno sa mogućnošću uvođenja druge smjene u proces proizvodnje i njenog povećanja - dodao je Škrijelj.

Prilika za izvoz

EU izvozni broj dodijeljen je farmi koka nosilja hercegnovske kompanije ,,Rebracommerce“.

Predstavnik te kompanije Jagoš Murišić, koji sa bratom Ognjenom upravlja preduzećem, koje je osnovao njihov otac Miloš, naveo je da dodjela izvoznog broja predstavlja priznanje za veliku energiju i finansijski  napor koji su uložili u savremenu opremu, uređenje ambijenta i lokacije na kojoj se odvija proizvodnja u skladu sa najvišim standardima.

- Ali, još više od toga dodjela EU izvoznog broja predstavlja šansu i podsticaj da razmišljamo o izvozu na, prije svega, hrvatsko tržište koje je u deficitu sa konzumnim jajima, a u neposrednoj nam je blizini -kazao je Murišić.

Od početka bavljenja ovom proizvodnjom prepoznatljivi smo po kvalitetu i primjeni punih mjera bezbjednosti u proizvodnji.

- Zahvaljujemo ljudima u državnim strukturama - Ministarstvu poljoprivrede i Upravi za veterinu, koji su to prepoznali i istakli baš nas među brojnim proizvođačima konzumnih jaja u Crnoj Gori. Ovo je sigurno i podsticaj za dalje širenje proizvodnje u pravcu alternativnih sistema (tzv. free range gdje je nosiljama omogućeno da šetaju i borave van kaveza i zatvorenih objekata) što nam je ionako bila namjera -istakao je Murišić. On je naglasio da su do sada sve gradili sopstvenim sredstvima.

- Nadamo se da će u budućnosti Ministarstvo poljoprivrede obezbijediti podsticajna sredstva za dalja ulaganja kako bi potpuno usaglasili standarde u na- šoj proizvodnji sa evropskim direktivama koje regulišu oblast proizvodnje konzumnih jaja. Bez toga teško da ćemo moći konkurisati evropskim proizvo- đačima koji su modernizovali kapacitete oslanjajući se značajno na sredstva iz EU fondova -kazao je Murišić.

Prema njegovim riječima, da bi se dostigli standardi za dobijanje izvoznih brojeva EU moralo je mnogo da se radi i ulaže.

- Stalna borba za kvalitet u obezbjeđenju osnovnih inputa (mladih nosilja i hrane za nosilje) natjerala nas je na ulaganje u Srbiju gde smo u Sremu, u basenu sirovina za proizvodnju stočne hrane, napravili kapacitete za odgoj mladih nosilja i za proizvodnju stočne hrane. To je, naravno, samostalno preduzeće s obzirom da je u drugoj državi, ali je u istoj vlasničkoj strukturi i omogućava nam potpunu kontrolu nad svim ključnim segmentima u težnji da se dobije bezbjedan, kvalitetan i istovremeno cjenovno konkurentan proizvod - objasnio je Murišić.

Konkurencija u okruženju jaka, ključan je kvalitet

EU izvozni broj dodijeljen je i živinarskoj farmi ,,Jovović“, koja se nalazi u Miločanima, u Nikšiću, a posluje u okviru hercegnovskog preduzeća ,,Alkoset“.

Izvršni direktor ,,Alkoseta“ Radovan Jovović poručio je da dodjeljivanje izvoznog broja predstavlja vrlo značajan podstrek za tu kompaniju.

- Nadam se da ćemo uspjeti da budemo konkurentni u okru- ženju sa drugim farmerima koji se bave proizvodnjom jaja - rekao je Jovović.

On smatra da zbog dobijanja EU izvoznog broja ta farma ipak nije u velikoj prednosti u odnosu na konkurenciju.

- Živinarstvo je u posljednjih deset godina doživjelo veliki uspon i dosta kompanija kod nas i u okruženju su razvijali ovaj biznis na isti način, kao i naša kompanija ulagajući u novu opremu i standarde koji se posljednjih desetak godina primjenjuju u EU, tako da je dosta kompanija u fazi razvoja koja je prihvatljiva za široko evropsko tržište i mislim da dobijanje EU izvoznog broja ne predstavlja neku preveliku prednost u odnosu na konkurenciju -ocijenio je Jovović.

On smatra da sa svojim proizvodima može da bude konkurentan na tržištu EU i dodaje da je dostizanje standarda koji su omogućili dobijanje EU izvoznog broja pratio mukotrpan rad od otvaranja farme početkom devedesetih godina prošlog vijeka.

- Imali smo ogromna ulaganja posljednjih desetak godina, prvenstveno unutar nove linije. Kompletan proces proizvodnje je automatizovan i pod nadzorom elektronskih uređaja - kazao je Jovović i dodao da farma ima puni kapacitet od oko 40 koka nosilja.

On je najavio da će naredne godine krenuti sa sopstvenim uzgojem koka nosilja.

Pobjeda

Portal Analitika

Komentari (2)

Nadimak za neregistrovanog korisnika
Napišite Vaš komentar
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA anti spam mehanizmom.Primjenjuju se Google politika o privatnosti i uslovi korišćenja . Vaš komentar se prvo šalje timu na odobrenje. Portal Analitika zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar, bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznijeta u komentarima ne odražavaju stavove redakcije.
Prijavi se Još uvijek nemate nalog? Registrujte se.
h hmmm
10.07.2017. 08:58

A ne proizvodimo ni za nas nego uvozimo.

2
2