Društvo

Poslanici glasali: Naknade za majke ukinute

Crnogorski parlament usvojio je danas prijedlog zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda od 19. aprila kojim se uređuje pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece.
Poslanici glasali: Naknade za majke ukinute
Portal AnalitikaIzvor

Glasalo je 42 poslanika, 41 je bilo za uz jednog uzdržanog. Na taj zakon podnijeto je deset amandmana, a nije prošao amandman poslanika Liberalne partije Andrije Popovića. Prethodno se o tom zakonu raspravljalo zajedno sa izmjenama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Predlog o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama je usvojen sa 42 glasa od 42 poslanika.

Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaradama u javnom sektoru usvojen je sa istim brojem glasova. Takođe istim brojem glasova usvojen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore.

glasanje

Skupština je sa 42 glasa poslanika usvojila i: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju; Predlog zakona o izmjeni Zakona o turističkim organizacijama; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore; Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na nepokretnost; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima; Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala sa Finansijskim izvještajem za 2016. godinu; Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2016. godinu.

 

L.Đ.

Portal Analitika