Društvo

URA predstavila “Plan za Blok V i VI”: Nove fasade, zeleni krovovi…

Građanski pokret URA je, shodno ranijoj najavi, danas predstavio svoj “Plan za Blok V i VI“.
URA predstavila “Plan za Blok V i VI”: Nove fasade, zeleni krovovi…
Portal AnalitikaIzvor

Plan sadrži šest ključnih tačaka: 1) izgradnju novih termoizolacionih fasada za sve stambene zgrade u Bloku V i VI; 2) Izgradnju zelenih krovova; 3) Brisanje solitera “Milenijum“ iz važeće planske dokumentacije Bloka V; 4) Ukidanje naplate parkinga; 5) Ustupanje opštinskih poslovnih prostora mladim preduzetnicima i 6) organizovanje mjesnih izbora i veće učešće građana u kreiranju lokalnih politika.

Odbornik u Skupštini Glavnog grada Luka Rakčević objasnio je da bi se “kroz osnivanje posebnog gradskog fonda, u koji bi se godišnje izdvajalo oko 5% od ukupnog kapitalnog budžeta Glavnog grada, mogla finansirati sanacija i poboljšanje postojećih, kao i izgradnja novih termoizolacionih fasada za sve stambene zgrade na prostoru Bloka V i VI, ali i na teritoriji čitave Podgorice“.

“Samo od novca koji je lokalna uprava bacila za izgradnju podzemnog prolaza, na bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, koji danas služi kao javni toalet – mogli smo, o punom trošku opštine, uraditi nove termoizolacione fasade za oko 15 zgrada u Bloku V i VI. U starijim stambenim zgradama, čak 30% energije potrebne za grijanje gubi se preko spoljašnjih zidova. Ulaganjem u energetsku efikasnost, prvenstveno kroz izgradnju termoizolacionih fasada, došlo bi do značajnog smanjenja utrošene električne energije za grijanje i hlađenje, a samim tim i do značajnih finansijskih ušteda na nivou domaćinstava“, ukazao je Rakčević.

Rakčević je kazao da će URA predložiti da svako ko ulaganjem u veću energetsku efikasnost stekne povoljan “energetski pasoš“, dobije proporcionalno umanjenje poreza na nepokretnost.

Druga tačka programa predviđa “izradu Studije izvodljivosti izgradnje zelenih krovova, na otvorenim krovnim terasama u Bloku V i VI, kao in a drugim stambenim zgradama na teritoriji Podgorice, kako bi se ispitale mogućnosti i načini njihove izgradnje“.

“Izgradnjom bezbjednih zelenih krovova, stanari zgrada bi dobili dodatan prostor za odmor i socijalizaciju, istovremeno doprinoseći poboljšanju energetske, ekološke i ekonomske održivosti njihovih objekata. Pored toga, prednosti zelenih krovova su višestruke: kao toplotna izolacija mogu smanjiti troškove električne energije za grijanje i hlađenje i do 20%, produžavaju životni vijek krova, štite ga od velikih temperaturnih oštećenja, smanjuju uticaj buke, filtriraju vazduh i stvaraju kvalitetniju mikroklimu“, ukazao je Rakčević.

Treća tačka podrazumijeva brisanje solitera “Milenijum“, od čak 25 spratova, planiranog na uglu bulevara Mihaila Lalića i Džordža Vašingtona.

“URA je već inicirala vanrednu sjednicu Skupštine, na kojoj bi se, kroz stavljanje izmjena i dopuna DUP-a “Blok V – dio“ iz 2012. godine, navedeni soliter izbrisao iz planske dokumentacije. U centru urbanog planiranja mora biti građanin - kao korisnik prostora, a ne interes investitora i krupni kapitala. Umjesto da gradimo solitere značajno veće spratnosti od svih okolnih objekata, koji se ne uklapaju u postojeći ambijent i trajno ga obesmišljavaju, mi moramo njegovati zelene površine i snažiti postojeću infrastrukturu“, istakao je Rakčević.

Četvrta tačka Plana predviđa ukidanje naplate parkinga u Bloku V i VI, ali i u mnogim drugim djelovima grada, kako bi se usluge parkiranja naplaćivale “isključivo u centru grada i u poslovnim blokovima, radnim danima u periodu od 7 do 18 časova“.

“Sa obzirom na činjenicu da se čak 93% od ukupnog novca prikupljenog kroz naplatu parkinga i rad pauk službe isplati za zarade zaposlenih u nadležnom preduzeću, grad nema bilo kakvih koristi od takvog oporezivanja građana. Sa druge strane, nakon ukidanja naplate parkinga u mnogim podgoričkim kvartovima, sav profit nadležnog preduzeća preusmjeravaćemo u poseban budžet iz kojeg će se finansirati izgradnja i održavanje zelenih krovova, pošumljavanje postojećih i izgradnja novih zelenih površina, sađenje autohtonih biljnih vrsta i druge aktivnosti u pravcu što adekvatnije zaštite životne sredine“, ukazao je Rakčević.

Peta tačka Plana odnosi se na drugačije upravljanje gradskim poslovnim prostorima, kojih u Bloku V i VI ima čak 19, a na nivou Podgorice 225, od kojih mnogi nisu izdati duži vremenski period, jer se nalaze u lošem stanju“.

“Glavni grad mora ulagati u domaću pamet. Kroz stvaranje dugoročne strategije i imenovanje profesionalnog, a ne partijskog menadžmenta, kao i saradnju sa obrazovnim institucijama i raznim stručnjacima, postojeće gradske kapacitete iskoristićemo za dodatno širenje trenutnog i stvaranje novih biznis inkubatora, co-working prostora (tzv. „business hubs“) i drugih modela dinamičnog razvoja preduzetništva, preveashodno namijenjenih mladim ljudima“, ocijenio je Rakčević.

On je kazao da se “širom svijeta i regiona, mladim ljudima pružaju moderni i prijatni prostori za rad, uz punu mentorsku, tehničku i infrastrukturnu podršku, kako bi svoje ideje pretvorili u uspješan biznis“, te da ne postoje suštinske prepreke da “Podgorica krene sličnim putem“.

U okviru šeste tačke Plana, URA predviđa “raspisivanje slobodnih izbora za rukovodstva mjesnih zajednica u Bloku V i VI, kako bi se građanima omogućio izbor najboljih predstavnika i položaj nezaobilaznog faktora u kreiranju lokalnih politika“.

“Umjesto za organizovanje zborova i aktivno učešće građana u izradi planske dokumentacije, kapitalnog budžeta i ostalih pitanja koji se tiču njihovog životnog standarda, podgoričke mjesne zajednice služe kao partijski štabovi DPS-a za vršenje koordinisanog pritiska na građane. Takvu praksu ćemo hitno prekinuti, jer mi koji finansiramo rad lokalne uprave i uredno plaćamo sve poreze, imamo pravo da se pitamo - kako se koristi naš novac, kao i da predlažemo način razvoja našeg kvarta i grada u cjelini“, naveo je Rakčević.

On je kazao da će Građanski pokret URA, intezivnom kampanjom “od vrata do vrata“ i postavljanjem štandova, u “narednim danima razgovarati sa građanima Bloka V i VI i predstaviti im brojna rješenja, iz nadležnosti lokalne uprave, ali pažljivo saslušati sve druge predloge, sugestije i kritike građana, te ih uvrstiti u konačnu verziju programa“.

“Izrada ovakvog plana, kojim se na realan, detaljan i konkretan način analizira postojeće stanje i predlažu mjere za unapređenje životnog standarda i ukupnog ambijenta – jeste samo početak aktivnosti podgoričkog odbora pokreta URA koji će, u narednom periodu, pristupiti izradi detaljnih Planova za sve djelove Glavnog grada. Zato pozivamo sve građane, koji su zainteresovani za mijenjanje trenutnog pravca razvoja Glavnog grada i stanja u svojim naseljima, da nam proslijede svoje predloge, kako bi u izobilju dobrih ideja – zajedno izabrali one najbolje i prezentovali ih ukupnoj podgoričkoj javnosti“, zaključio je Rakčević.

program-za-blok-v-i-vi-naslovna

 

 

 

Portal Analitika