Društvo

Pažin na svečanosti povodom otvaranja projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta“

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Zoran Pažin otvoriće u ponedjeljak 26. juna 2017.godine svečanost Agencije za spječavanje korupcije kojom će se obilježiti početak implementacije projektnih aktivnosti u okviru IPA 2014 tvining projekta „Podrška implemenaciji mjera integriteta“, a koja se organizuje u partnerstvu sa Nacionanom agencijom za suzbijanje korupcije (ANAC) Republike Italije.
Pažin na svečanosti povodom otvaranja projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta“
Portal AnalitikaIzvor

Kao dio pretpristupne pomoći Evropske unije Crnoj Gori, ovaj projekat ima za cilj da unaprijedi sisitem integriteta i učvrsti antikorupcijske mehanizme u javnom sektoru u Crnoj Gori, kao i da osnaži kapacitete Agencije za spječavanje korupcije za koordinaciju, nadzor i sprovođenje navedenih mehanizama, sa posebnim akcentom na planove integriteta, zaštitu zviždača i lobiranje u javnom sektoru Crne Gore.

Svečanost se organizuje u hotelu Hilton, sa početkom u 13:00.

Kasnije tog dana potpredsjednik Pažin će se sastati sa predsjednikom italijanske Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Rafaeleom Kantoneom.

Nakon oba događaja biće objavljena saopštenja za javnost.

Portal Analitika