Društvo

Hitno riješiti problem bolesti zavisnosti od droga

Nevladine organizacije 4 Life i Juventas su povodom Međunarodnog dana borbe protiv droge, koji se obilježava 26.juna, a u okviru globalne kampanje „Pruži podršku. Ne kažnjavaj.“ zatražile hitno rješavanje problema bolesti zavisnosti od droga. Oni ocjenjuju da je ovaj problem već duži niz godina problem javnog zdravlja, ali da se u mnogim sferama neadekvatno tretira.
Hitno riješiti problem bolesti zavisnosti od droga
Portal AnalitikaIzvor

Zbog toga se ovom prilikom obraćamo resornim ministarstvima u Vladi Crne Gore, na prvom mjestu Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada i socijalnog staranja, te Komisiji za droge i Nacionalnom savjetu sa droge, kako bi se u što hitnijem roku počelo raditi na pitanjima od izuzetne važnosti za svakog pojedinca koji je pogožen bolestima zavisnosti, njegovu porodicu i na kraju za društvo u kojem živimo:

1. Obezbjeđenje besplatnog boravka u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika droga za sve osobe u potrebi za ovim vidom tretmana.

Besplatan tretman u ovoj ustanovi je nešto što nevladin sektor, na prvom mjestu 4 Life, traži već godinama unazad, a usljed činjenice da je iznos kojim štićenik i njegova porodica učestvuju u troškovima boravka jednak polovini prosječne zarade u Crnoj Gori, te da je samim tim ova vrsta tretmana nedostupna za mnogobrojne porodice i njihove članove, koji nijesu u finansijskoj mogućnosti da plate boravak i tretman u ovoj ustanovi.

2. Obezbjeđenje plaćanja troškova tretmana u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika droga, za članove porodica koje su u socijalnoj potrebi i već su ostvarile pravo na primanja iz socijalne zaštite.

Besplatan boravak osoba iz socijalno ugroženih porodica se mora obezbijediti na način što će Ministarstvo rada i socijalnog staranja preko opštinskih centara za socijalni rad, obezbjediti mjesečni iznos koji su štićenici u obavezi platiti Ustanovi. Juventas je i tokom posljednje izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, predlagao da se ova vrsta podrške unese u Zakon, ali nije naišao na podršku.

3. Uvođenje ne-intereferonske terapije za liječenje virusne infekcije hepatitisom C i izdavanje dozvole za kupovinu generičkih ljekova ne-interferonske terapije od strane pacijenata.

Podaci iz zemalja Evropske unije pokazuju da intereferonska terapija koja se, nažalost još uvijek koristi u Crnoj Gori, pored toga što ima mnogo više neželjenih dejstava na pacijenta, od kojih su neka toliko jaka da se nikako ne preporučuje da pacijentica ostane u drugom stanju do pola godine poslije prestanka uzimanja terapije, niti da pacijentova partnerka ostane u drugom stanju u istom vremenskom intervalu, ima i prilično nižu stopu uspješnosti, od nove ne-interferonske terapije, koja se u posljednjih par godina koristi širom Evropske unije, Australije, Indije i drugih zemalja.

Takođe, po ugledu na zemlje EU, potrebno je odobriti uvoz generičkih ljekova, kako bi ih pacijenti mogli sami kupiti, a ljekari ordinirati i pratiti stanje pacijenta, što je dozvoljeno i u većini zemalja regiona.

Pored prioritetnih mjera koje treba hitno sporvesti, nevladine organizacije Juventas i 4 Life će, podnijeti Ombudsmanu pritužbu na događaje iz maja tekuće godine, po pitanju dešavanja u vezi supstitucionog tretmana buprenorfinom, a usljed otvorene diskriminacije grupe pacijenata oboljelih od bolesti zavisnosti.

Kampanja “Pruži podršku, ne kažnjavaj.“ je globalna inicijativa koju su pokrenuli Međunarodni konzorcijum za politike o drogama, Međunarodna mreža osoba koje koriste droge, Međunarodna mreža smanjenja štete i Međunarodna HIV/AIDS alijansa, i Juventas i 4 Life je po treći put obilježavaju u Crnoj Gori. Kampanje se ujedno, u koordinaciji Mreže nevladinih organizacija za politike o drogama Jugoistočne Evrope, čije su i Juventas i 4 Life članice, po prvi put simultano sprovodi u 8 zemalja Jugoistočne Evrope.

Portal Analitika